Tyto internetové stránky Vlastivědného spolku Českolipska slouží k lepší komunikaci nejen se členskou základnou, ale i se širší veřejností. Naleznete zde základní informace o spolku, ale zárověň informace o akcích připravovaných, či již  uskutečněných.

Vlastivědný spolek Českolipska
Střelnice 3035
470 01 Česká Lípa
Číslo účtu: 900545399/0800 (ČS Česká Lípa)

Členské příspěvky ve výši 150,- Kč na běžný rok možno zaplatit v průběhu ledna či února
v hotovosti ve Státním okresním archivu v České Lípě nebo zaslat na výše uvedený účet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky:

Vážené členky, vážení členové,
zveme Vás co nejsrdečněji na výroční členskou schůzi Vlastivědného spolku Českolipska. Pro podrobnosti je přiložena pozvánka.
Pro snadnější přístup bylo zvoleno místo konání v restauraci Kozlovna Skleník na Slovance v České Lípě.
Termín: 30. březen 2019 od 14 hodin.
Těšíme se na Vaši účast.
Za Vlastivědný spolek Českolipska
J. Jarolímková

 


Vážení,

srdečně Vás zveme na výstavu k výročí 140 let od založení Nordböhmischer Excursions-Clubu, která je umístěna ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.


Pozvánka

 

 

 

Vlastivědný spolek Českolipska vydal novou publikaci pro přátele českolipské historie:

 

140 let

V rámci letošních oslav 140. výročí založení Nordböhmischer Excursions-Clubu vydal koncem listopadu Vlastivědný spolek Českolipska reprezentační publikaci s názvem Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku. Kniha rekapituluje historii Nordböhmischer Excursions-Clubu, Českého musejního spolku pro kraj českolipský, vlastivědné práce po 2. světové válce, Klubu přátel muzea a Vlastivědného spolku Českolipska.

Autory textů jsou Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal a Jaroslav Panáček. Knihu o rozsahu 208 stran v pevné vazbě sestavil a bohatým obrazovým materiálem doprovodil Michal Panáček.

Členové spolku obdrží výtisk knihy zdarma, pokud se o něj přihlásí ve Státním okresním archivu Česká Lípa u paní Jarolímkové.

Ostatní zájemci si knihu mohou zakoupit za 250,- Kč ve Státním okresním archivu, v Reynkově knihkupectví, v Knihkupectví Rubický, v Regionálním turistickém informačním centru a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

 

 

 

 

Vlastivědný spolek Českolipska vydal v roce 2017 publikaci pro přátele českolipské historie:

ČESKÁ LÍPA A OKOLÍ V DÍLE TŘÍ UMĚLCŮ

Díla tří umělcůPublikace obsahuje 36 celostránkových reprodukcí obrazů českolipských umělců Eduarda Steffena, Wilhelma Reichelta a Johanna Siegerta s náměty staré České Lípy a jejího okolí.
Doprovodný text napsal Jaroslav Panáček.


Publikaci bude možno zakoupit v Městském informačním centru, ve Státním okresním archivu, ve Vlastivědném muzeu a galerii, stejně jako v Reynkově knihkupectví, v knihkupectví Rubický a knihkupectví Kanzelsberger (dříve U draků).
Cena publikace je 60 Kč.

 

 

V prosinci 2016 vyšla kniha Ladislava Smejkala Skalními městy Dubska a Kokořínska, kterou je možné zakoupit v českolipských knihkupectvích.

V lednu 2017 vyšla Kronika města České Lípy pekařského mistra Hanse Kriescheho. Kroniku zpracoval a přeložil Jaroslav Panáček.

 

 

NOVĚ:

Vlastivědný sborník Bezděz 27 - 2018
V roce 2018 vyšlo další číslo sborníku Bezděz 27 - 2018 pro členy, kteří řádně zaplatili členský příspěvek na rok 2018, je připraveno k vyzvednutí zdarma ve Státním okresním archivu, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa v úřední hodiny, tj. vždy v
pondělí v 8–12 a 13–17 hodin
a ve středu v 8–12 a 13–17 hodin
Pro volný prodej je cena sborníku 196,- Kč.
Obsah je uveden v sekci Vlastivědný sborník Bezděz

 

Bibliografie Vlastivědného sborníku Bezděz
Vlastivědný spolek Českolipska vydal Bibliografii Vlastivědného sborníku Bezděz, Svazek 1–20 (1990–2011), autora Miloslava Sovadiny.
Členové spolku si ji mohou vyzvednout při zaplacení členských příspěvků ve Státním okresním archivu. Pro další zájemce je Bibliografie zdarma k dipozici buď ve Státním okresním archivu, ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, v Městské knihovně, v Městském informačním centru, v Reynkově knihkupectví a v knihkupectví U Draků.

O ostatních publikacích včetně novinek v sekci Publikace.


Matice česká,
sekce Společnosti Národního muzea v Praze,
usiluje svým působením o zkvalitnění národního vědomí a snaží se také pečovat o hroby českých spisovatelů.

Ferdinand Břetislav Mikovec (23. prosince 1826, Sloup v Čechách - 22. září 1862, Praha) byl český vzdělanec, dramatik, básník a organizátor kulturního života. Původně byl pohřben na malostranském hřbitově v Košířích. Když byl hřbitov rušen, jeho ostatky i náhrobek byly roku 1911 na přání příbuzných převezeny do rodného Sloupu v Čechách.
Protože však je dnes Mikovcův hrob v zanedbaném stavu, snaží se Matice česká o jeho opravu a restaurování.
Za tím účelem vypsala veřejnou sbírku, která má za cíl shromáždit prostředky, potřebné k opravě Mikovcova hrobu. Vyzývá proto veřejnost, které není osud hrobu českého spisovatele lhostejný, aby přispěla na jeho obnovu.

Finanční prostředky je možno zasílat na účet:

94-3500580287/0100

variabilní symbol - 145 59 234

Za zaslané příspěvky děkujeme.

Za Matici českou: Pavel Muchka, Národní muzeum v Praze.

 

 

Nejbližší akce pořádané VSČ:

 

13. dubna, sobota – vlakový zájezd do Ústí nad Labem
Jeden den v Ústí nad Labem
Odjezd z České Lípy hlavního nádraží v 7.38 hodin. Prohlídka městského centra z hlediska architektury a historického vývoje. Návštěva městského muzea.

 


1. května, středa – autobusový zájezd do Hradce Králové
Odjezd z České Lípy v 7.00 hodin od muzea.
Další podrobnosti v
Programu akcí

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na celoroční výstavu o lukostřelcích a ostrostřelcích v České Lípě v galerii Chodba. Součásně k výstavě je k dispozici i nově vzniklý katalog k výstavě.

Výstava představuje činnost dvou významných střeleckých spolků v České Lípě v minulosti. Kromě historie obou spolků jsou zde představeny jejich kuše, pušky, dřevěná maketa orla, prapory, části uniformy ostrostřelců a drobné dary věnované spolku lukostřelců. Hlavním magnetem výstavy je 38 malovaných ostrostřeleckých terčů, které jsou jedinečným pramenem výtvarného charakteru a společenského poslání pro střelecké soutěže. Všechny vystavené exponáty jsou součástí našich muzejních sbírek.

Výstava potrvá do konce roku 2019.

 

Akce KPM jsou volně přístupné široké veřejnosti. Pokud není uvedeno jinak, konají se ve velké klubovně Vlastivědného muzea v České Lípě.

 

V sekci Program akcí naleznete podrobnější informace a kompletní seznam akcí pořádaných VSČ.

 

 

UPŘESNĚNÍ ČLENŮM VSČ


Vzhledem k množícím se dotazům, jak je to s volným vstupem členů spolku do expozic a na akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, uveřejňujeme vyjádření ředitele muzea ing. Zdeňka Vitáčka:
Pro členy VSČ platí text, který mají natištěn na zadní straně členského průkazu:
„Tento průkaz opravňuje držitele bezplatně navštěvovat expozice a výstavy ve všech zařízeních VMG v České Lípě”.

To znamená, že platící členové spolku mají přístup zdarma do všech stálých expozic instalovaných v hlavní budově VMG - kláštera v České Lípě, v archeologickém muzeu v Šatlavě, na pobočce v Doksech a na pobočce v Kravařích.
Zároveň mají přístup
zdarma na všechny výstavy krátkodobě instalované ve výstavních prostorách v hlavní budově VMG - kláštera v České Lípě, v archeologickém muzeu v Šatlavě, na pobočce v Doksech a na pobočce v Kravařích.
Průkaz však
neumožňuje vstup zdarma na akce pořádané v rámci činnosti VMG. Vstupné platí členové spolku například na tyto akce: Muzejní noc, Dny evropského dědictví, Vánoční trhy a další podobné akce v areálu kláštera v České Lípě; Masopust, Velikonoce a Paličkyáda na rychtě v Kravařích a další podobné akce, které jsou pořádány se speciálním vstupným.


Členský příspěvek na rok 2019 je možné uhradit:

Výše členského příspěvku pro rok 2019 je beze změny a činí stále pouhých 150 Kč. Členský příspěvek lze uhradit  hotově a ušetřit tak na poštovném nebo bankovních poplatcích. Platbu v hotovosti můžete provést u členky spolku paní J. Jarolímkové ve Státním okresním archivu Česká Lípa, Střelnice 3035 (za katastrálním úřadem). Pokud se rozhodnete pro bezhotovostní platbu bankovním převodem, nezapomeňte připojit variabilní symbol. Je to evidenční číslo, které naleznete na členském průkazu. Jedná se o Vaše osobní členské číslo, které slouží i k identifikaci plateb posílaných složenkou nebo přímo na účet spolku. Žádáme Vás proto, abyste své členské číslo vždy uváděli (i na složenkách) jako variabilní symbol. Číslo účtu Vlastivědného spolku Českolipska je 900 545 399/ 0800. Účet je veden u českolipské pobočky České  spořitelny.       
Pokud u někoho z Vás došlo ke změně příjmení nebo adresy, oznamte nám, prosím, tuto změnu.
Kontaktní e-mailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefonické spojení je 488 577 805.