Program na druhé čtvrtletí roku 2019

 

4. – 31. května: Deset výletů Nordböhmischen Excursions-Clubu v roce 1878.
Výstava VSČ v Turistickém informačním centru v Novém Boru (T. G. Masaryka 46).
23. května se zde uskuteční přednáška o historii Nordböhmischen Excursions-Clubu. Přednášet bude Mgr. Michal Panáček. Začátek v 17 hodin.

28. května: Potřebují města svého architekta?
Diskuzní přednáška MgA. Jakuba Chuchlíka, bývalého městského architekta Mnichova Hradiště. Akce se koná v restauraci U Bílého černocha, začátek v 17 hodin. Ve spolupráci s neformální skupinou ProLuKa, která o architektuře, urbanismu a tváři města bude diskutovat každé poslední úterý v měsíci. Vstup volný.


15. června, sobota – autobusový zájezd do německého Podkrušnohoří - ZRUŠENO!!
15. června 2019 v sobotu se měl uskutečnit autobusový zájezd do německého Pokrušnohoří. Z důvodu vysokého finančního navýšení (turistická sezóna) za autobusovou dopravu zájezd v tomto termínu
RUŠÍME.
Podaří-li se nám na podzim dohodnout se na nižší ceně s dopravcem, zvolili bychom náhradní termín zájezdu, o kterém Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezký víkend.


26. června, středa – Maštálkova síň muzea v České Lípě v 16.30 hodin
Vernisáž výstavy Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století. Zapomenuté a zapomínané stránky dějin z dokladů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.