Vybraná témata a úkoly (Wilhelm Horn)

Vybraná témata a úkoly (Wilhelm Horn)


Fotografie k tématům jsou ke stažení zde.

 


 

1) Lidový kroj – v letech 1836-1837 vydal W. Horn barevné litografie moravských krojů

Úkoly:

1. A: Najít historický kroj pro Českolipsko, pokud existuje, tak ho představit.

1. B: Představit dobové oblékání v 19. století v době a sociální vrstvě, v níž žil W. Horn.

1. C: Vytvořit stylový návrh slavnostního oblečení, který by se dal označit za novodobý kroj.

Informace ke stažení


 


 

 

2) Daguerrotypie – od roku 1839 byl W. Horn průkopníkem této zcela nové zobrazovací techniky

Úkoly:

2. A: Co to znamená česky, zjistit, popsat a prezentovat tuto techniku zobrazování.

2. B: Vytvořit fotku upravenou na PC tak, aby již na první pohled nebylo poznat, že to byla fotka. Představit cestu, jak se fotka změnila.

Informace ke stažení


 


 

3) Fotografický ateliér – v roce 1841 W. Horn v Praze založil a posléze na několika místech úspěšně provozoval fotografický ateliér

Úkoly:

3. A: Jak vypadal takový fotografický ateliér? Jak fungoval? Je tady takový v České Lípě? Najít nejbližší ateliér a udělat o něm reportážní video a rozhovor s jeho fotografem.

Informace ke stažení


 


 

4) Objektiv + fotografie – W. Horn stál na úplném počátku bouřlivého rozvoje fotografie

Úkoly:

4. A: Sestrojit si jednoduchý improvizovaný objektiv a pochopit jeho fungování, vyzkoušet a představit.

4. B: Vyzkoušet si klasickou přípravu černobílé fotografie s pomocí chemického procesu

negativ, pozitiv, fotografický papír, vývojka, ustalovač – představit, co jste tím vytvořili.

Informace ke stažení

 


 

 

5) Portrétní foto – činnost, které se W. Horn intenzivně věnoval a úspěšně v ní podnikal

Úkoly:

5. A: Vytvořit portréty členů rodiny nebo nějakého kolektivu – každý portrét aby měl jinou náladu a kompozici a vyjadřoval osobnost portrétovaného člověka.

Informace ke stažení

 

 

 


 

6) Firemní označování fotografických vizitek – dobová zvyklost firemního/autorského označování fotek spojující údaje o autorovi díla s grafickým ztvárněním

Úkoly:

6. A: Vytvořit grafický návrh na fotografickou vizitku, vyrobit ji a prezentovat.

Informace ke stažení


 


 

 

7) Fotografický Journal – od roku 1854 W. Horn vydával první fotografický časopis na světě „Photographisches Journal“

Úkoly:

7. A: Navrhnout současnou grafickou podobu takového časopisu. Jak by vypadala titulní stránka?

7. B: Vytvořit reklamu na vydávání fotografického časopisu.

Informace ke stažení 

 

8) Domy v České Lípě – v roce 1809 se narodil v domě v části České Lípy označované jako Víska, v roce 1863 si koupil dům v České Lípě, kam se vrátil a kde poté provozoval svůj fotografický ateliér

Úkoly:

8. A: Najít část města, která se dříve nazývala Víska, lokalizovat v mapě, nafotit současnou podobu.

8. B: Kde stál dům čp. 358, kde provozoval v Lípě svůj ateliér? Jak vypadal? Dal by se zrekonstruovat? Nakreslete/zvizualizujte jeho podobu.

Informace ke stažení 


9) Hrob W. Horna – na českolipském hřbitově je zachována jeho rodinná hrobka

Úkoly:

9. A: Najít rodinnou hrobku a zkusit ji efektně nasvítit a nafotit nebo nakreslit či natočit na video ve tmě za umělého osvětlení.

Informace ke stažení