Archiv akcí - fotogalerie - Hrad Karlsfried 23. 4. 2016

Hrad Karlsfried – celní hrad Karla IV.

V sobotu 23. dubna byla zahájená druhá (výletní) část letošního programu Vlastivědného spolku Českolipska. V tomto roce, kdy si připomínáme 700. výročí narození krále Karla IV., navštívíme tři hrady, které panovník nechal postavit. Ten první je nejméně známý ale výlet k němu i jeho historie je velmi zajímavá. Abychom ho mohli navštívit, museli jsme se vydat vlakem do Žitavy a odtud autobusem do Hartau. Potom už nás čekala nenáročná lesní cesta k bývalému hradu. Karel IV. ho nechal postavit v roce 1357, na jeho stavbu pravděpodobně dohlížel purkrabí z hradu Bezděz Oldřich Tista. Tento nevelký hrad byl celní, tyčil se pod kupeckou cestou vedoucí z Prahy do Žitavy. Povozy jedoucí po této cestě musely projet dvěma branami. Úkolem obyvatel hradu bylo dohlížet na řádné placení cla a z věže hradu sledovat okolí a chránit vozy naplněné zbožím před přepadením. 14. století bylo obdobím hospodářské prosperity, panovníkem velmi podporované. Branami tohoto hradu proudily povozy naplněné zbožím a vybrané clo mu vynášelo slušné zisky. Do Prahy se například vozilo žitavské pivo, v té době nejlepší české pivo (neboť Žitava byla královské české město). Hrad Karlsfried měl tři věže, dvě brány, z kamenů ohrazenou přístupovou cestu na hrad. Za necelých sto let v roce 1442 ho husité zpustošili. Poté byl znovu obnoven (neboť jeho strategická poloha se mu nedala upřít) ale v dnešní době má podobu stejnou jako po řádění husitů. Zůstal pouze kousek obvodové zdi, kousek věže a kameny na přístupové cestě k hradu. Hrad vlastnili Vartenberkové, později město Žitava. Poté, co celní hrady ztrácely význam, ho začali rozebírat žitavští měšťané na stavbu svých domů. Kameny z hradu Karlsfried je postaven i kostel v nedaleké obci Lückendorf.
Okolí hradu je protkáno různými stezkami a vyhlídkami. My jsme se šli podívat na vyhlídku Fuchkanzel (Liščí kazatelna) s krásným výhledem na Hrádek nad Nisou, Žitavu a Bogatyni. Zpět jsme se vydali po původní zachovalé obchodní stezce, podívali se na horu Hvozd a zastavili se u staré myslivny.
Počasí, jehož předpověď nebyla vůbec lákavá, nakonec naštěstí nevyšla. Pršet začalo až když jsme jeli vlakem zpět.
Na dnes zpustošeném hradě nám pan Smejkal poskytl zajímavý výklad o historii Žitavy, hradu i obchodní stezce. Trasu vlakem, autobusem i pěšky volil tak, abychom se nevraceli stejnou cestou. Ráno jsme jeli přes Liberec a zpět přes Rybniště a mohli jsme si prohlédnout probouzející se jarní krajinu. Výletu se zúčastnilo 14 zájemců.

Zaznamenala M. Pujmanová

Nenáročné trasy v okolí hradu Karlsfried
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Ruina hradu se zbytky obvodové zdi a věže
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Cesta k vyhlídce Liščí kazatelna
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Na vyhlídce stojí zeměměřičský triangulační sloup z roku 1864
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Trochu nejasný výhled v oblačném počasí
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Pohled na Hvozd
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Stará myslivna postavená po roce 1866. Ta původní vyhořela při pochodu pruských vojáků do Čech
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Odpočívadlo při staré obchodní stezce postavené z mlýnských kamenů
Detail obrázku Stáhnout obrázek
Zatáčka ve stoupání na staré obchodní stezce zpevněná původními kameny
Detail obrázku Stáhnout obrázek
 
Zobrazit 
 
 
Powered by Phoca Gallery