Vlastivědný spolek Českolipska

Krajem svaté Zdislavy

LADISLAV SMEJKAL – VLADIMÍR ŠTĚPÁNSKÝ

Reprezentativní fotografická publikace s kulturně-historickými texty. Kniha vydaná k životním jubileím Ladislava Smejkala 75 let a Vladimíra Štěpánského 70 let.

Vážení přátelé.

Vlastivědný spolek Českolipska připravuje vydání výpravné obrazové publikace s poetickými texty o putování a poznávání kulturních zajímavostí kraje kolem Jablonného v Podještědí, Liberce, Žitavy, Ojvína, Osečné, Mimoně a České Lípy. Autorem textů je Ladislav Smejkal, který na knize pracoval do posledních chvil svého života, fotografie jsou dílem Vladimíra Štěpánského. Celobarevná kniha formátu 210 x 260 mm s více než 350 stránkami bude vydána do března 2022 v české a německé jazykové mutaci.

Vydání publikace je finančně velmi náročné, proto se spolek snaží získat prostředky z různých zdrojů. Knihu finančně podpoří město Jablonné v Podještědí, Liberecký kraj, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, požádáno o podporu je od města Česká Lípa a od Česko-německého fondu budoucnosti.

Rádi bychom však oslovili i Vás, členy vlastivědného spolku, jeho příznivce nebo jen upřímné zájemce o dobrou věc a požádali Vás o finanční podporu vydání knihy. Níže naleznete tři možné formy podpory odstupňované podle výše Vašich finančních možností. Za každou z nich získáte originální číslovaný výtisk knihy s podpisy autorů a u dvou vyšších variant i autorský originál fotografie z knihy od Vladimíra Štěpánského s podpisem podle Vašeho výběru. Jde o jedinečnou možnost získat originální fotografické dílo, protože pan Štěpánský svá díla vystavuje a prodává jen výjimečně.

Na základě Vaší podpory obdržíte potvrzený certifikát pro vyzvednutí Vaší odměny, který můžete i komukoliv darovat.

Těšíme se na Vaši podporu a přízeň

Výbor Vlastivědného spolku Českolipska


Možnosti finanční podpory vydání knihy

1. BRONZOVÁ KNIHA

Darovaná částka:
1500,- Kč
Získaná odměna:
1 ks číslovaného výtisku č. 31 – 60 s podpisem autorů
Pozvánka na autorské představení knihy


2. STŘÍBRNÁ KNIHA

Darovaná částka:
3 000,- Kč
Získaná odměna:
1 ks číslovaného výtisku č. 11 – 30 s podpisem autorů
1 ks autorské originální fotografie z knihy od V. Štěpánského velikosti 20 x 30 cm s podpisem podle Vašeho výběru
Pozvánka na autorské představení knihy


3. ZLATÁ KNIHA

Darovaná částka:
5 000,- Kč
Získaná odměna:
1 ks číslovaného výtisku č. 1 – 10 s podpisem autorů
1 ks autorské originální fotografie z knihy od V. Štěpánského velikosti 30 x 40 cm s podpisem podle Vašeho výběru
Pozvánka na autorské představení knihy


Podpora je realizována formou finančního daru, na nějž bude uzavřena darovací smlouva. Vyberte si jednu z možností a fotografii, která se Vám líbí. Níže vyplňte své identifikační údaje a potvrďte objednávku jejím odesláním. Na základě objednávky Vám bude k podpisu doručena darovací smlouva a potvrzený certifikát pro vyzvednutí Vaší odměny.

Objednávka – identifikační údaje

Jméno a příjmení:
Doručovací adresa:
E-mail:
Telefon:▴ NAHORU