Vlastivědný spolek Českolipska

NOVINKY

cyklus Krajem svaté Zdislavy

                 Výlet do Útěchovic, Hamru na Jezeře a Stráže pod Ralskem.
Odjezd z České Lípy autobusového nádraží v 8.40 hodin, návrat v 17.20 hodin


14. října 2023    8.40 hodin - Česká Lípa


Českou Lípou krok za krokem

Českou Lípou krok za krokem, výstava Ladislava Smejkala /in memoriam/

Pro letní a podzimní sezónu roku 2023 připravilo město Česká Lípa prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě  a Vlastivědným spolkem Českolipska venkovní výstavu nazvanou Českou Lípou krok za krokem, která se uskuteční na deseti panelech na náměstí T. G. Masaryka a dále vykročí na dalších 28 panelech do ulic širšího centra města.

 Na celkem 38 panelech bude mít veřejnost možnost seznámit se s historickou tváří České Lípy, tváří, jež mnohdy nenávratně zmizela. Prostřednictvím dobových pohlednic a fotografií si tak bude možné položit otázku: „Co odvál čas z ulic města, kam zanesl vítr střípky dávných dějů, kde ulpěla stopa zašlé minulosti…?“

Pohlednice z různých období 19. a 20. století jsou doprovázeny citacemi z článků a knih českolipského historika, Ladislava Smejkala (1946-2021), dlouholetého odborného pracovníka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, autora a organizátora stovek výstav, přednášek, exkurzí a článků, který své obsáhlé znalosti uplatnil také jako kronikář města Česká Lípa.

Výstavu nazvanou podle jedné z jeho publikací připravili jeho kolegové a následovníci z muzea, kteří tím připomínají jeho odkaz městu.  Každý panel výstavy přináší informace, drobné příběhy  a fotografické detaily ze současnosti, které v osobitých kolážích grafika Rudolfa Živce vykreslují atmosféru našeho města.

Slavnostní vernisáž za přítomnosti vedení města Česká Lípa, paní Libuše Smejkalové, vedení Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, odborných zaměstnanců českolipského muzea, členů Vlastivědného spolku Českolipsko a Regionálního turistického informačního centra proběhne v pondělí 10. července od 15:00 na náměstí T. G. Masaryka.

Součástí vernisáže bude hudební vystoupení místní kapely Happy Boys, v čele s českolipským hudebníkem a pedagogem Arnoštem Samešem, která zahraje na úvod celé vernisáže a po jejím skončení odehraje celý koncert na náměstí T. G. Masaryka.

Výstava bude v ulicích města k vidění do 30. října, V průběhu měsíců září a října proběhnou komentované prohlídky pro školní kolektivy, které zajistí Regionální turistické informační centrum ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě.

 


30. října 2023    15.00 hodin - náměstí TGM


cyklus Putování za skláři a dušičkový výlet

Výlet do Kamenického Šenova na komentovanou prohlídku Starého sklářského hřbitova komentovaná prohlídka výstavy Luxus od Lobmeyra. Odjezd z České Lípy autobusového nádraží v 7.48 hodin, návrat ve 12.05 hodin.


4. listopadu 2023    7.48 hodin - Kamenický Šenov


V sekci Program akcí naleznete podrobnější informace a kompletní seznam akcí pořádaných VSČ.
▴ NAHORU