Vlastivědný spolek Českolipska

NOVINKY

Rušná křižovatka mezi Budyšínem a Prahou

I v další přednášce našeho spolku zůstaneme u tématu 2. světové války. V ní nám Mgr. Radek Andonov přiblíží méně známé události posledních týdnů války v Lužici a nejsevernějších Čechách, kde operovala 2. polská armáda, která toto území osvobodila. Tyto poznatky shrnul do knihy Z Lobendavy směr Praha!, která vyšla před třemi lety. Doplnil tak do mozaiky válečných událostí další část, kterou historici opomíjeli. Kdo byl plukovník Djačeno nebo Walter Schäfer? Jak se tyto události dotkly našeho regionu? To vše a další zajímavosti se na přednášce Rušná křižovatka mezi Budyšínem a Prahou, která bude doplněná promítáním, dozvíme. Všichni jste srdečně zváni do galerie Jídelna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě v sobotu 11. února 2023. Začátek je ve 14 hodin.


11. února 2023    14.00 hodin - Vlastivědné muzeum a galerie


T. G. Masaryk a Václav Havel… prezidenti minulosti a přítomnosti

V letošním roce jsme si v přímé volbě zvolili dalšího prezidenta a březen je měsíc, kdy si i v České Lípě u busty T. G. Masaryka připomínáme jeho výročí narození. Prezident minulosti T. G. Masaryk a prezident přítomnosti Václav Havel jsou často srovnávání a hledají se u nich společné a rozdílné rysy. Životní cesty obou jmenovaných mužů nebyly nikterak přímočaré. V jistých fázích jejich života málokdo předpokládal, že se stanou prezidenty. Masarykova role při vzniku ČSR se zdá být přímo nezastupitelná. Stejně jako role Václava Havla v dobách změn nejen roku 1989. Mají však tito dva muži přes rozdílnost věků a povah něco společného, a pokud ano, co je spojuje i odlišuje? A do jaké míry je jejich odkaz nosný nejenom v našich časech, nýbrž právě v těchto dnech? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět historik Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Martin Tichý. Přednáška T. G. Masaryk a Václav Havel… prezidenti minulosti a přítomnosti je další akcí našeho spolku, která se uskuteční tuto sobotu 4. března v klubovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Začátek je ve 14 hodin, všichni jste srdečně zváni.


4. března 2023    14.00 hodin - Vlastivědné muzeum a galerie - klubovna


Členská schůze VSČ

V sobotu 18. března se uskuteční členská schůze našeho spolku, tentokrát v klubu U bílýho černocha. Schůze začíná v 15 hodin, všichni jste srdečně zváni.

 


18. března 2023    15.00 hodin - Klub U bílýho černocha


V sekci Program akcí naleznete podrobnější informace a kompletní seznam akcí pořádaných VSČ.
▴ NAHORU