Vlastivědný spolek Českolipska

NOVINKY

Nová kniha Požár města Česká Lípa v roce 1820

Pomyslným i skutečným završením úspěšné loňské výstavy Zrcadla do minulosti se v těchto dnech stala kniha Požár města Česká Lípa v roce 1820. Publikace však přináší mnohem více, než jenom kompletní výstavu v tištěné podobě. Již od počátku byla zamýšlena jako příležitost nejenom z několika úhlů pohledu podrobně popsat osudný požár 12. května 1820, ale především barvitěji ho zasadit do širších souvislostí celkové historie a stavebního vývoje města. A zároveň, často v unikátní detailní nebo poprvé publikované podobě, komplexně představit související ikonografické a obrazové prameny. V neposlední řadě publikováním edičních přepisů dobových literárních a úředních písemností přiblížit atmosféru a ducha té doby, kdy město muselo jako Fénix opět vstát z popela.

Čtenář se tak z pera Jaroslava Panáčka dozví mnoho zajímavostí o všech požárech v celé historii města, Michal Rádl ho podrobně, skoro po minutách, provede celou vlastní událostí požáru a Jaroslava Vondrová přiblíží, jaký ohlas měla katastrofa a následná velká vlna solidarity v dobovém tisku v celém rakouském mocnářství. Tento obraz doplňuje kompletní přepis obšírného dobového popisu požáru a přepis několik drobných dobových básnických počinů. Martin Ebel nám ozřejmí historický celostátní význam zákonného úředního dokumentu, který vznikl následkem požáru – českolipského stavebního řádu. Ten si můžete následně v originále, nebo v českém překladu celý kompletně přečíst. Jak zásadní vliv měl požár na stavební a urbanistickou proměnu města se vám v obsáhlé studii pokusí představit Michal Panáček. Jeho stať dokreslují unikátní reprodukce vybraných dobových plánů domů projektovaných a stavěných bezprostředně po požáru.

V druhém oddílu knihy následuje všech 25 zastavení po městě se stavbami ilustrujícími podobu města před osudným požárem včetně fotomontáží do současných pohledů jejich původního umístění od Atily Vöröse a Rudolfa Živce. Mezi jednotlivé kapitoly knihy jsou vloženy rozkládací přílohy velkoformátových reprodukcí historických plánů a vedut města z doby před požárem a po něm s obsáhlým popisem a historickým zhodnocením. Jako samostatná příloha je ke knize vydána i průvodcovská mapa, u níž je proměna města ukázána na soutisku historické mapy stabilního katastru z roku 1843 a současné katastrální mapy s čísly popisnými.

Knihu o 240 stranách a průvodcovskou mapu vydal Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s městem Česká Lípa a jeho Regionálním turistickým informačním centrem.

Za cenu 460,- Kč je možné ji zakoupit v knihovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, ve Státním okresním archivu v České Lípě nebo u předsedy vlastivědného spolku Mgr. Michala Panáčka (telefon +420608047366). Mapa je ke knize zdarma, samostatně za cenu 20,- Kč. Knihu prodává také městské Regionální informační turistické centrum a Reynkovo knihkupectví.


30. srpna 2021    8.00 hodin - knihovna muzea


V sekci Program akcí naleznete podrobnější informace a kompletní seznam akcí pořádaných VSČ.
▴ NAHORU