Vlastivědný spolek Českolipska

• Archiv akcí 2016


Archiv akcí 2016

pátek 1. ledna 2016

V tomto roce uspořádal vlastivědný spolek Českolipska 15 přednášek, 5 vernisáží a 8 výletů. Ve spolupráci s Klubem českých turistů připravil 2 vycházky, a ve spolupráci s městem Česká Lípa 4 veřejná shromáždění a 1 komentovanou prohlídku.

Celospolečenským tématem zůstává i v letošním roce stoleté výročí Velké války. Byly mu věnované dvě výstavy. První výstava Českolipská dívka z počátku 20. století byla velmi působivá, u návštěvníků oblíbená a neušla pozornosti médií (více zde). Na léto byla připravena výstava Památníky I. světové války na Českolipsku (více zde).

Druhou celospolečenskou akcí bylo 700. výročí narození Karla IV. Vlastivědný spolek Českolipska si ji připomenul třemi výlety na hrady Karla IV. a přednáškou. Během roku jsme navštívili celní hrad Karlsfried, Bezděz a Ojvín (články a fotografie k těmto výletům v sekci Výlety 2016). Na konci roku připravil Miloslav Sovadina přednášku s názvem Nemilovaný král o bratru Karla IV. Zikmundovi Lucemburském.

Ve dvou přednáškách jsme si připomněli Prusko-rakouskou válku z roku 1866. V té první nás Ladislav Smejkal v přednášce Rok 1866 na Českolipsku seznámil s jejím průběhem a boji na Českolipsku (více zde). Druhá, velmi zajímavá přednáška, se nazývala Vojenská opevnění na Českolipsku v 18. a 19. století. S výzkumy na toto téma nás seznámil Petr Randus.

Historik Ladislav Smejkal se ve svých přednáškách věnoval regionálním tématům. Koncem ledna připravil přednášku Z historie ohýbaného nábytku v Mimoni (více zde). Zapomenuté regionální osobnosti připomněl v přednáškách Eugenie Hauptmannová-Sommerová (1865-1934), zapomenutá malířka z České Lípy (více zde) a Robert Leinweber – ilustrátor bible (více zde). V literárním odpoledni ještě vzpomněl Josefa Jaroslava Kalinu, básníka v Novém Boru rodilém, který se narodil před 200. lety. Ve druhé části literárního odpoledne nás seznámila Bc. Jana Fridrichová s Muzejní sbírkou Máchových májů, který poprvé vyšel před 200. lety (více zde).

Na letošních akcích nechyběli stálí hosté, kteří připravili zajímavé přednášky. Zdeněk Pokorný připravil 10. díl cyklu Historické a umělecké památky naší vlasti, ve kterém jsme navštívili Vodňany a Litomyšl. Ve 4. části Historických a uměleckých památek Británie vyprávěl o hradech a zámcích. Třetí přednáška byla věnovaná Uměleckým a historickým památkám Prahy. Ladislav Pytloun připravil přednášku Středoameričtí Mayové včera a dnes. Martin Aschenbrenner představil v přednášce Život na dvoře císaře Ferdinanda V. svoji knihu Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848-1884) (více zde). Poutavou přednášku Naše sovy – tajemné bytosti připravil Stanislav Chvapil.

Oblíbené procházky po našem městě první sobotu v únoru a březnu byly letos věnované Železnici a jejím památkám a Českému životu na levém břehu Ploučnice.

První výstava v letošním roce v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byla netradiční. Reagovala na 90. výročí vzniku českolipského ochotnického divadla Divadelní klub Jirásek. Přiblížila činnost klubu do roku 1938. Na vernisáži zahráli herci zkrácenou a upravenou divadelní hru Lucerna, do které režisér zapojil vzácné hosty (ředitele muzea, starostku města a další), a kterou zhlédlo přes sto hostů (bývalých členů souborů a dalších zájemců o divadlo). Stejný název, tedy Divadelní spolek Jirásek a česká menšina v letech 1926-1938 měla i následující přednáška Ladislava Smejkala (více zde). Na podzim byla zahájená výstava Velký vlastivědný obraz severních Čech (více zde). Byla věnovaná 80. výročí otevření českého muzea v Zákupech. Tomuto tématu se věnovala i přednáška se stejným názvem, na které Ladislav Smejkal promítnul vzácný cyklus diapozitivů Bohumila Kinského. Poslední výstava letošního roku s názvem Klub přátel muzea na cestách přiblížila historii vlastivědných výletů Vlastivědného spolku Českolipska (více zde).

Členové VSČ jsou tradičně zváni na akce, které probíhají ve spolupráci s městem Česká Lípa: v březnu Občanské shromáždění u busty T. G. Masaryka, v květnu Uctění památky obětem 2. světové války, v říjnu Setkání u Lípy svobody na Slovance a v listopadu Den veteránů. Pro velký zájem se v květnu zopakovala komentovaná prohlídka židovského hřbitova, s jehož minulostí nás seznámil Ladislav Smejkal.

12. března se uskutečnila členská schůze Vlastivědného spolku Českolipska (zápis ze schůze zde).