Vlastivědný spolek Českolipska

Vlastivědný sborník Bezděz

Charakteristika:
Vlastivědný sborník Bezděz je recenzovaným odborným periodikem, přinášejícím původní odborné studie a další materiály z oborů historie a přírodovědy českolipského regionu. Byl založen v roce 1988, první číslo vyšlo s vročením 1990.

ISSN 1211-9172
Vychází jednou ročně

Vydavatel:
Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.


▴ NAHORU