Vlastivědný spolek Českolipska

Publikace, které je možno zakoupit například v SOkA (Státní okresní archiv) na Střelnici nebo také ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

140 let Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku

ISBN 978-80-906878-1-3, 203 stran, barevné fotografie, Česká Lípa 2018

Autory textů jsou Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal a Jaroslav Panáček. Knihu o rozsahu 208 stran v pevné vazbě sestavil a bohatým obrazovým materiálem doprovodil Michal Panáček.

Členové spolku obdrží výtisk knihy zdarma, pokud se o něj přihlásí ve Státním okresním archivu Česká Lípa u paní Jarolímkové.

Ostatní zájemci si knihu mohou zakoupit za 250 Kč ve Státním okresním archivu, v Reynkově knihkupectví, v Knihkupectví Rubický, v Regionálním turistickém informačním centru a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.


Jaroslav Panáček: Česká Lípa a okolí v díle tří umělců

ISBN: 978-80-906878-0-6. barevné fotografie, 47 stran, Česká Lípa 2017

Publikace přibližuje dílo tří umělců, kteří ve svých dílech zobrazovali Českou Lípu – ulice, náměstí, památky a další objekty. Jejich obrazy, kresby a grafiky pak mají význam nejen v rovině umělecké, ale i dokumentární.

Ve druhé polovině devatenáctého století to byl rodák z Vrchlabí Eduard Steffen (1839-1893), který se po studiu na pražské akademii usadil v České Lípě. Zde působil až do své smrti a vytvořil četná díla malířská a grafická s náměty architektury v okolí, ale i oltářní obrazy. Známý je rovněž restaurováním a tvorbou nových sgrafit v roce 1883 na Červeném domě v České Lípě.

Zhruba ve stejné době konce 19. století v České Lípě žil a tvořil Johann Siegert (1870-1939), významný malíř a kreslíř, do nedávné doby téměř neznámý a také další umělec Wilhelm Reichelt (1861-1934), který jako neškolený autodidakt zachytil na svých kresbách a olejomalbách četné památky v České Lípě a okolí.

Cena publikace 60 Kč.


Jaroslav Panáček – Michal Panáček: Historismus a secese v České Lípě

ISBN 978-80-260-7246-1. 52 stran, barevné fotografie. Česká Lípa 2014

Publikace představuje veřejné budovy a obytné domy postavené v České Lípě na konci 19. a začátku 20. století v architektonickém stylu historismus a secese.

Cena publikace 60 Kč.Jaroslav Panáček – Michal Panáček: Kostely v České Lípě

ISBN 978-80-260-4688-2, 47 stran, barevné fotografie, Česká Lípa 2013
Publikace by měla obyvatelům a návštěvníkům města i všem zájemcům o historii podat ucelené informace o zaniklých a existujících kostelech v České Lípě. V úvodní kapitole je pojednáno o zaniklých kostelech sv. Petra a Pavla, sv. Mikuláše a o zaniklé židovské synagoze. Následují kapitoly o pěti dnes existujících kostelech, tj. sv. Maří Magdaleny, sv. Kříže, Narození Panny Marie, bazilice Všech svatých a kostele Církve československé husitské. Každá kapitola obsahuje kompletní údaje o historii kostela a jeho popis včetně vnitřního vybavení. Na závěr je uveden seznam vybrané literatury.
Publikace má 48 stran a obsahuje 70 barevných fotografií, rytin a kreseb.

Cena publikace 60 Kč.


Miloslav Sovadina – Bibliografie vlastivědného sborníku Bezděz 1-20 (1990-2011)

ISBN 978-80-86319-18-6, 71 stran, Česká Lípa 2011

Vydáno u příležitosti vydání jubilejního – dvacátého svazku vlastivědného sborníku Bezděz. Bibliografie dvaceti svazků Bezdězu je rozdělena na část obsahující soupis článků s historickou tématikou a na část shrnující přírodovědné příspěvky. K snazšímu vyhledávání a orientaci po bibliografii slouží připojené rejstříky – autorský, osobní a místní.


Jaroslav Panáček – Českolipské obrázky

ISBN 978-80-87100-03-5, 21 listů, Česká Lípa 2006

21 samostatných grafických listů, jejichž námětem je Česká Lípa, je doprovozeno krátkým úvodem, shrnujícím život a dílo Jaroslava Panáčka staršího i okolnosti vzniku tohoto ojedinělého souboru.

▴ NAHORU