Vlastivědný spolek Českolipska

• Českolipsko ve válečné tetralogii

• Dráha Ústecko-teplická

• Klub přátel muzea – 50 let historie

• XIII. díl cyklu Umělecké a historické památky naší vlasti

• Sardinie známá a neznámá

• Českolipsko ve válečné tetralogii

• Dušičkový výlet do Bělé pod Bezdězem

• Reformace v Horní Lužici

• Muzejní a vlastivědná práce

• Svatováclavský zájezd do Podkrušnohoří

• Roky na kartě

• Vycházka na Hůrku

• Vlakový zájezd do Žitavy

• Válka a revoluce

• Autobusový zájezd do západní Lužice

• Vlakový zájezd do národního parku Saské Švýcarsko

• Autobusový zájezd do Podkrušnohoří

• František Kněžík a ti druzí

• Putování městem po obvodu historických hradeb

• Prohlídka památek augustiniánského kláštera

• Severočeský Excursions-club

• Dialog o České Lípě

• Dialog o České Lípě

• Poznávání historického Svárova

• Českolipský klášter a naše národní obrození

• Stará Slovanka a blízké okolí

• Cesta do Vídně podniknutá v roce 1864 Janem Evangelistou Konopasem

• Sbírka Biblí Bohumila Malotína v Českolipském muzeu

• Dojmy z Českolipska


Českolipsko ve válečné tetralogii

sobota 9. prosince 2017

Díl druhý, rok 1916. Přednáška Ladislava Smejkala – více zde.


Dráha Ústecko-teplická

sobota 2. prosince 2017

Z historie železnice procházející Českou Lípou. Přednáška Jiřího Šťastného z Mimoně.


Klub přátel muzea – 50 let historie

středa 29. listopadu 2017

Výstava v Maštálkově síni – více zde.


XIII. díl cyklu Umělecké a historické památky naší vlasti

sobota 25. listopadu 2017

České Budějovice a Česká Třebová. Přednáška Zdeňka Pokorného.


Sardinie známá a neznámá

pátek 17. listopadu 2017

Přednáška Ladislava Pytlouna.


Českolipsko ve válečné tetralogii

sobota 11. listopadu 2017

Díl první, léta 1914-15. přednáška Ladislava Smejkala – více zde.


Dušičkový výlet do Bělé pod Bezdězem

sobota 4. listopadu 2017

Návštěva hřbitova, Hůrky a náměstí – více zde.


Reformace v Horní Lužici

sobota 21. října 2017

Přednáška Milana Turka z Liberce – více zde.


Muzejní a vlastivědná práce

sobota 14. října 2017

na Českolipsku v 50. a 60. letech minulého století – více zde.


Svatováclavský zájezd do Podkrušnohoří

čtvrtek 28. září 2017

autobusový zájezd do míst nejvíce postižených těžbou uhlí – více zde.


Roky na kartě

úterý 26. září 2017

vernisáž k výstavě – více zde.


Vycházka na Hůrku

sobota 23. září 2017

s historikem a geologem – více zde.


Vlakový zájezd do Žitavy

neděle 10. září 2017

Výročí reformace a Velké postní plátno, více zde.


Válka a revoluce

středa 28. června 2017

Výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, vice zde.


Autobusový zájezd do západní Lužice

sobota 24. června 2017

více zde.


Vlakový zájezd do národního parku Saské Švýcarsko

sobota 20. května 2017

mezi hrady Wehlen a Rathen - více zde.


Autobusový zájezd do Podkrušnohoří

pondělí 1. května 2017

více zde.


František Kněžík a ti druzí

čtvrtek 27. dubna 2017

Výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, více zde.


Putování městem po obvodu historických hradeb

sobota 22. dubna 2017

více zde.


Prohlídka památek augustiniánského kláštera

sobota 8. dubna 2017

více zde.


Severočeský Excursions-club

sobota 11. března 2017

průkopník vlastivědné práce na Čekolipsku, více zde.


Dialog o České Lípě

středa 8. března 2017

Výstava v Máštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, více zde.


Dialog o České Lípě

úterý 07. března 2017

vernisáž k výstavě - více zde.


Poznávání historického Svárova

sobota 4. března 2017

více zde.


Českolipský klášter a naše národní obrození

sobota 11. února 2017

více zde.


Stará Slovanka a blízké okolí

sobota 4. února 2017

více zde.


Cesta do Vídně podniknutá v roce 1864 Janem Evangelistou Konopasem

sobota 28. ledna 2017

více zde.


Sbírka Biblí Bohumila Malotína v Českolipském muzeu

sobota 21. ledna 2017

více zde.


Dojmy z Českolipska

sobota 07. ledna 2017

více zde.