Vlastivědný spolek Českolipska

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKOLIPSKA

Biografický slovník Českolipska je projekt Vlastivědného spolku Českolipska, který shromažďuje informace o osobnostech, jež se zapsaly do historie okresu Česká Lípa. Práce na něm započal již před mnoha lety pracovník Státního okresního archivu Česká Lípa Miloslav Sovadina, poté jej průběžně doplňovali jeho kolegové Michal Rádl a Petr Kozojed. Další záznamy do něj doplnil Jaroslav Panáček (některé též z databáze Ladislava Smejkala), který se ve spolupráci s Miloslavem Sovadinou podílel na jeho dokončení do současné podoby.

Slovník bude umístěn na nových webových stránkách Vlastivědného spolku Českolipska a bude průběžně udržován a doplňován. Pomocí formuláře ve slovníku bude moci kdokoliv navrhovat doplnění či změny v jeho obsahu. Návrhy posoudí správce tohoto slovníku a po jejich odsouhlasení provede změnu či nový zápis do slovníku.

Do databáze budou zařazeny osobnosti podle kritérií, která stanovil přípravný výbor slovníku z řad členů VSČ.

Jedná se o:

  • již zemřelé nebo žijící osobnosti, které se narodily nebo zemřely na území okresu Česká Lípa a zde za sebou zanechaly zřetelnou stopu v kterékoliv oblasti lidské činnosti
  • již zemřelé nebo žijící významné osobnosti, které se nenarodily ani nezemřely na území okresu Česká Lípa, ale po jistou dobu zde žily, působily nebo tvořily

Nejedná se o:

  • významné osoby, které se na tomto území zúčastnily (i opakovaně) nějaké společenské, kulturní nebo sportovní akce, ale s okresem Česká Lípa nemají žádnou jinou spojitost
  • přední představitele úřadů, podniků a institucí, kteří však za sebou nezanechali žádnou trvalou stopu v dění na Českolipsku, ani žádné písemné či výtvarné dílo

Každé heslo by mělo (pokud je dostatek informací) obsahovat jméno a příjmení osoby, její životní data (místo a datum narození a úmrtí), obor činnosti, významná díla a další údaje včetně zdrojů informací. Při různorodosti zdrojů informací není zatím ustálený jednotný způsob jejich zápisu.

Méně známé osobnosti regionálního charakteru by měly být popsány pokud možno detailně. Naopak u všeobecně známých osobností (např. Karel Hynek Mácha, Jakub Arbes, Karel Poláček), o nichž je možno potřebné údaje zjistit v literatuře nebo na Wikipedii, budou uvedena pouze základní data a informace o konkrétním spojení této osobnosti s Českolipskem.
▴ NAHORU