Vlastivědný spolek Českolipska

Vlastivědný sborník Bezděz 28 - 2019

375 stran, cena 177 Kč

ČLÁNKY A STUDIE, část společenskovědní: Jaroslav Panáček: První velké dělení Berků z Dubé v letech 1391-1402; Jaroslav Panáček – Jaroslava Vondrová: In arte voluptas: Schlaraffia Polzana; ČLÁNKY A STUDIE, část přírodovědní: Jindřich Černý – Lukáš Blažej: Motýli (Lepidotera) vybraných vřesovišť Českolipska; Jindřich Černý – Lukáš Blažej: Motýli (Lepidotera) vybraných vřesovišť Českého Švýcarska; J. Chvalkovský – L. Kašpar – V. Klapka – M. Petrželka: Příspěvek k fauně brouků (Coleoptera) čeledí Brentidae …… Českolipska; J. Kadlec – L. Blažej: Brouci vybraných pískoven a vřesovišť Českolipska;
MATERIÁLY: Vladimír Peša: Mikroregion Jestřebí v pravěku; Michal Gelnar – Dana Rohanová: Zlomek skla z bývalého hradu Falkenburk a jeho analýza; Vladimír Peša: Vlastivědná bibliografie článků v novinách Deutsch Gabeler Zeitung a Niemeser Zeitung;
DROBNOSTI: Jaroslav Panáček: Technické a umělecké mistrovství Johanna Templera a Lebedův patent; Martin Aschenbrenner: Přeložení lesnické školy z Bělé pod Bezdězem do Nových Zákup v roce 1904 (Příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech); Stanislav Biman – Pavel Pilz: Bezděz řádovým hradem SS (Mise SS Obersturmbannführera Karla Diebitsche do Sudet v říjnu 1938; Jiří Rosol: S pamětnicí po stopách krompašské sklářské huti (Poznámka k článku „Schürerové z Waldheimu na Krompachu a jejich huť“ v Bezdězu 27); ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2018; Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2018; Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2018; Jaroslav Panáček: Setkání vlastivědných pracovníků v roce 2018; Marek Hofman – Filip Švácha: Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku (K výstavě v ambitu VMG v České Lípě v roce 2019); Marek Hofman – Jaroslav Slabý: Oprava článku Marka Hofmana a Jaroslava Slabého 220. Výročí Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy;
KRONIKA: Helena Braunová: 170 let od založení firmy Eliase Palmeho v Kamenickém Šenově; Ladislav Smejkal: K devadesátinám RNDr. Petra Kühna, CSc.; Ladislav Smejkal: K osmdesátinám Petra Charváta; Ladislav Smejkal: K sedmdesátinám Miloslava Sovadiny; Jaroslav Panáček: Archeolog a kastelolog František Gabriel sedmdesátiletý; Miloslav Sovadina: Posila regionální vlastivědy
▴ NAHORU