Vlastivědný spolek Českolipska

BEZDĚZ – vlastivědný sborník Českolipska 32/2023

247 stran, 250 Kč

Editorial:Lukáš Blažej
ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ:

 • Miloslav Sovadina: Hynek z Dubé (1276-1309)
 • Jiří Úlovec: Tvrz Tlustec u Jablonného v Podještědí
 • Jaroslav Panáček: Pět století dvora Chvístec u Pavlovic
 • Kateřina Sommerová: Muzeum na zámku Lemberk, část 2. – Jak vypadalo? A co se s ním stalo?
 • Miloslav Sovadina: Novinové články Ladislava Smejkala


ČLÁNKY A STUDIE – ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ
 • Lukáš Blažej: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) lesního spáleniště v Jetřichovicích (severní Čechy)
 • Petr Mužák: Současné možnosti sběru fosilií ze sedimentů svrchního cenomanu v okolí Maršovického vrchu


MATERIÁLY:
 • Jaroslav Panáček: Dvojí život Stráže u České Lípy. Historie jedné zaniklé osady
 • Michal Gelnar: Neznámá sklářská huť na katastru obce Horní Prysk v Lužických horách
 • Jaroslav Panáček: Soupis majetku augustiniánského kláštera v České Lípě z 1. poloviny 18. století
 • Michal Gelnar: Nálezy hmotných pramenů po činnosti sklárny Augusta ve Falknově-Kytlicích
 • Petr Havránek: Dobývání železných rud u Horního Sedla


ZPRÁVY:
 • Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska za rok 2022
 • Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2022
 • Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2022


KRONIKA:
 • Eliška Vavříčková: 130 let Sklářského muzea v Novém Boru
 • Helena Braunová: Malé muzeum, velké výročí. 100 let Sklářského muzea v Kamenickém Šenově
 • Jiří Adamovič: Mgr. Petr Havránek sedmdesátiletý

Seznam autorů

Bezděz 32 si můžete stáhnout zde (21 MB, formát PDF).
▴ NAHORU