Vlastivědný spolek Českolipska

• Tečka za stoletým výročím

• Synagogy v Čechách a na Moravě

• Dušičkový výlet do Arnultovic

• 18. chasa v boji proti Deutschböhmen

• Muzeum Břetislava Vojtíška

• Výlet autobusem na Frýdlantsko

• Výlet na zříceninu Ostrý

• V rytmu dějin

• Autobusový zájezd do německého Krušnohoří

• Autobusový zájezd do Podkrušnohoří III.

• Trofeje Excursionsclubu.

• Zajatecký hřbitov u osady Lada

• Hudební život a česká menšina v době meziválečné

• Českolipsko ve válečné tetralogii, rok 1918

• Architekturou ke zdraví, stavby lázeňských budov na Českolipsku.

• Českolipsko ve válečné tetralogii, rok 1917

• Vlastivědná práce muzea a archivu v letech sedmdesátých a osmdesátých

• 120 let od narození nakladatele Aventina Otakara Štorcha-Mariena

• Trofeje Excursionsclubu


Tečka za stoletým výročím

sobota 8. prosince 2018

více zde.


Synagogy v Čechách a na Moravě

neděle 2. prosince 2018

více zde.


Dušičkový výlet do Arnultovic

sobota 10. listopadu 2018

více zde.


18. chasa v boji proti Deutschböhmen

sobota 20. října 2018

Přednáška Ladislava Smejkala o zápasu za budoucí stát v roce 1918 na Českolipsku – více zde.


Muzeum Břetislava Vojtíška

sobota 13. října 2018

Přednáška Ladislava Smejkala s obrazovou prezentací k 90. výročí narození emeritního ředitele muzea – více zde.


Výlet autobusem na Frýdlantsko

pátek 28. září 2018

více zde.


Výlet na zříceninu Ostrý

sobota 15. září 2018

symbol založení Nordböhmischer Escursions-Clubu – více zde.


V rytmu dějin

středa 27. června 2018

Vernisáž výstavy v Maštálkové síni – více zde.


Autobusový zájezd do německého Krušnohoří

sobota 23. června 2018

více zde.


Autobusový zájezd do Podkrušnohoří III.

úterý 1. května 2018

více zde.


Trofeje Excursionsclubu.

středa 25. dubna 2018

Výstava v Maštálkově síni – více zde.


Zajatecký hřbitov u osady Lada

sobota 07. dubna 2018

Vlakový výlet do Jablonného v Podještědí – více zde.


Hudební život a česká menšina v době meziválečné

čtvrtek 8. března 2018

Výstava v Maštálkově síni – více zde.


Českolipsko ve válečné tetralogii, rok 1918

sobota 3. března 2018

Přednáška spojená s recitací a přednesem textů. Připravil Ladislav Smejkal a Miroslav Kolář – více zde.


Architekturou ke zdraví, stavby lázeňských budov na Českolipsku.

sobota 17. února 2018

Přednáška Petry Šternové – více zde.


Českolipsko ve válečné tetralogii, rok 1917

sobota 3. února 2018

Přednáška spojená s recitací a přednesem textů. Připravil Ladislav Smejkal a Miroslav Kolář – více zde.


Vlastivědná práce muzea a archivu v letech sedmdesátých a osmdesátých

sobota 27. ledna 2018

Přednášku spojenou se vzpomínkou na Marii Vojtíškovou k nedožitým 90. narozeninám připravili Ladislav Smejkal a Miloslav Sovadina, více zde.


120 let od narození nakladatele Aventina Otakara Štorcha-Mariena

sobota 20. ledna 2018

Přednáška Zdeňka Pokorného o zapomenuté osobnosti a jejího vztahu k České Lípě, více zde.


Trofeje Excursionsclubu

sobota 13. ledna 2018

Známá i méně známá místa Českolipska na obrázcích ze sbírky vlastivědného spolku Excursionsclub, více zde.