Vlastivědný spolek Českolipska

Adresa redakce:
Vlastivědný sborník Bezděz, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa
E-mail: sbornikbezdez@seznam.cz
Web: www.vscl.cz

Vedoucí redakční rady a výkonný redaktor:
Ing. Jaroslav Panáček, tel.: +420 604 607 122; panacek@vscl.cz

Členové:

Mgr. Petra Ajšmanová, Sklářské muzeum Nový Bor, tel.: +420 487 726 196; ajsmanova@vscl.cz

Mgr. Martin Aschenbrenner, Gymnázium Česká Lípa, tel.: +420 487 829 123; aschenbrenner@vscl.cz

Bc. Lukáš Blažej, Vlastivědné muzeum a galerie, tel: +420 739 089 629; blazej@vscl.cz

Helena Braunová, Sklářské muzeum Kamenický Šenov, tel.: +420 487 767 206; braunova@vscl.cz

Mgr. Tomáš Cidlina, Vlastivědné muzeum a galerie, tel.: +420 487 824 145, linka 21; cidlina@vscl.cz

PhDr. František Gabriel PhD., Západočeská univerzita Plzeň, tel.: +420 739 051 906; gabriel@vscl.cz

RNDr. Miroslav Honců, Vlastivědné muzeum a galerie, tel.: +420 487 824 145, linka 25; honcu@vscl.cz

Josef Kadlec, Lesy ČR, tel.: +420 724 524 976; j.kadlec@tiscali.cz

Mgr. Miroslav Kolka, Národní památkový ústav, tel.: +420 485 222 422; mobil: 724 663 795; kolka@vscl.cz

PhDr. Petr Kozojed, Státní okresní archiv, tel.: +420 488 577 806; kozojed@vscl.cz

Petr Mužák, Vlastivědné muzeum a galerie, tel.: +420 734 598 580; muzak@vscl.cz

Mgr. Michal Rádl, Státní okresní archiv, tel.: +420 488 577 807; radl@vscl.cz

Ing. Zdeněk Vitáček, Vlastivědné muzeum a galerie, tel.: +420 487 824 145, linka 33; vitacek@vscl.cz

Mgr. Martin Waldhauser, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Lužické hory, tel.: +420 487 762 356; mobil: 724 314 426; waldhauser@vscl.cz
▴ NAHORU