Vlastivědný spolek Českolipska

Vědomostní vlastivědná hra

Wilhelm Horn

Průkopník a zakladatel fotografie ve střední Evropě

Wilhelm HORN (*10. 4. 1809 Česká Lípa – † 15. 10. 1891 Česká Lípa)

Jeden z čelných průkopníků a propagátorů fotografie ve střední Evropě a vydavatel prvního fotografického časopisu na světě. Po studiích na Polytechnickém institutu ve Vídni se živil jako účetní na stavbách, ale brzy ho zaujaly první fotografické techniky zobrazování, tzv. daguerrotypie. V roce 1841 si otevřel první stálý fotografický ateliér v Praze, kde postupně nasnímal více než 1300 daguerrotypií, převážně portrétů. Od roku 1854 sám vydával Photographisches Journal a prodával fotografické potřeby do řady evropských velkoměst. Na konec života se vrátil do České Lípy, kde provozoval ateliér v dnes již neexistujícím domě čp. 358.

Pořadatel:
Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s vybranými středními školami a jejich pedagogy za podpory města Česká Lípa a Libereckého kraje.

Zacílení:
Hra je určena pro studenty středních škol v České Lípě a na okrese Česká Lípa.

Téma:
Tematicky je zaměřena na vizuální techniky zobrazování a jejich současné použití se zapojením videotechniky, PC grafiky, mobilních telefonů atd. – daguerrotypie, fotografie klasická i digitální, video, grafika.

Pravidla hry, přihláška, podrobný popis jednotlivých úkolů a informační materiály ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách spolku http://www.vscl.cz/.

Organizace hry:

  • studenti budou s hrou a jejími pravidly seznámeni oznámením vyvěšeným ve školách a prostřednictvím svých pedagogů v době od 20. do 27. října 2017.
  • soutěžící si vyberou 1–2 úkoly z různých témat pro zpracování, která budou prezentovat a s nimiž budou soutěžit
  • na webových stránkách spolku jsou vyvěšeny základní materiály o osobnosti W. Horna a tématech jeho činnosti, z nichž vycházejí úkoly pro soutěžící
  • na webových stránkách spolku se soutěžící přihlásí do hry na vyvěšeném formuláři se svými úkoly – Termín přihlášení do soutěže prodloužen do 15. 11. 2017.
  • úkoly lze zpracovat a prezentovat různými zobrazovacími technikami
  • podle přihlášeného počtu soutěžících a témat proběhne jedno nebo dvě kola prezentování a hodnocení zpracovaných úkolů – místem bude jazzový klub U bílýho černocha (KD Crystal), termíny 22. a 23. listopadu 2017 vždy 17–19 hod. – instrukce budou upřesněny na webových stránkách spolku
  • hodnocení vypracování úkolů bude probíhat ve dvou rovinách na principu získávání bodů – 50% počtu bodů si vzájemně přidělují soutěžící a 50% odborná porota (pedagog, historik, výtvarník/fotograf) – hodnocena bude složitost úkolu, nápaditost řešení a kvalita zpracování včetně prezentace

Ceny pro nejlepší hráče
Soutěžící (jednotlivec nebo tým), kteří se umístí na prvních pěti místech, obdrží pamětní diplom a finanční odměnu v hodnotě 4 tis., 3. tis., 2. tis., 1. tis. a 500 Kč.
Pro oceněné je zároveň připravena návštěva renomovaného profesionálního filmového, reklamního a grafického studia na 3D grafiku.

Dotazy a doplňující informace: Mgr. Michal Panáček, mpanacek@yahoo.com, +420608047366.

Odkazy související se hrou:
▴ NAHORU