Vlastivědný spolek Českolipska

Pravidla hry

1) Pravidla hry, přihláška, podrobný popis jednotlivých úkolů a informační materiály ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách Vlastivědného spolku Českolipska http://www.vscl.cz/.

2) Hry se může zúčastnit jakýkoliv student střední školy sídlící v České Lípě nebo na okrese Česká Lípa.

3) Student může soutěžit jako jednotlivec nebo společně ve skupině dvou, maximálně tří studentů jako tým.

4) Soutěžící jednotlivci nebo skupiny si vyberou 1–2 úkoly – podle jejich hodnocení pak získají příslušný počet bodů.

5) Úkoly lze zpracovat a prezentovat různými zobrazovacími technikami – kresba, malba, tisk, foto, video, PC grafika, a prezentačními způsoby – přes dataprojektor z PC (foto, video, přednes, divadlo – vždy s komentářem) – prezentace max. 15 minut.

6) Vybrané úkoly si soutěžící přihlásí na příslušném formuláři vyvěšeném na webových stránkách spolku http://www.vscl.cz/ nejpozději do 3. listopadu 2017.

7) Úkoly zpracovávají soutěžící samostatně vlastní činností, o čemž musí přesvědčit hodnotící porotu při vlastní prezentaci v rámci hodnocení.

8) Hodnocení zpracování úkolů bude probíhat ve dvou rovinách na principu získávání co největšího počtu bodů – 50% počtu bodů si vzájemně přidělují soutěžící a 50% odborná porota (pedagog, historik, výtvarník/fotograf) – hodnocena bude složitost úkolu, nápaditost řešení a kvalita zpracování včetně prezentace.

<< Návrat zpět
▴ NAHORU