Vlastivědný spolek Českolipska

Celoměstský požár České Lípy v roce 1820

Vědecko–prezentační projekt Vlastivědného spolku Českolipska pro rok 2020

V krátké době necelých padesáti let, postihl město druhý celoměstský požár (první byl 1787) na začátku léta roku 1820. Tato událost již navždy zásadně změnila tvář města. Během několika hodin shořelo více než 500 domů a zasaženo bylo území celého města. Následnou obnovou se středověce vyhlížející polodřevěné historické město sevřené prstencem hradeb proměnilo v nové klasicistní správní a textilní výrobní středisko postavené již výhradně z cihel a kamene. Výstavba se rozšířila do širšího okolí původního města a v hojné míře se objevily i veliké výrobní a průmyslové stavby moderního rázu. Ale k tomu byla zpočátku cesta velmi trnitá, protože drtivá většina obyvatel přišla při požáru skutečně o všechno. Avšak i v tom se prokázala houževnatost a vitalita zdejších obyvatel. A tyto souvislosti bychom chtěli v roce dvoustého výročí této významné události představit široké veřejnosti.

OBSAH PROJEKTU

 • rešerše zachované literatury a archivních pramenů (zejména archiv Česká Lípa)
 • shromáždění obrazových materiálů (archiv a muzeum Česká Lípa, soukromé sbírky)
 • komplexní propojení a komparace získaných poznatků
 • shrnující historická studie okolností a souvislostí požáru a následné obnovy města
 • vhodná vizualizace a prezentace veřejnosti

PREZENTAČNÍ AKTIVITY PROJEKTU

1) VÝSTAVA

 • ve veřejném prostoru na vybraných místech ve městě
 • vizualizace staveb, které přežily požár, jsou obrazově zachyceny z pozdější doby, ale dnes již neexistují – velmi dobře ilustrují podobu města před požárem
 • vizualizace proměn zásadních míst města (náměstí, hlavní ulice, Ploučnice)
 • dobové osudy a souvislosti těchto staveb
 • nové výrobní a průmyslové komplexy po okrajích historického centra

2) PROHLÍDKOVÁ TRASA PO MĚSTĚ

 • komentované prohlídky k výstavě
 • průvodcovská mapa

3) ODBORNÁ PREZENTAČNÍ PUBLIKACE

 • shrnutí a představení vědeckého poznání vhodnou čtenářskou formou

4) VIDEOSPOT

 • prezentační video přibližující okolnosti požáru a následnou proměnu města
 • prezentace města

5) VÝCHOVNĚ–VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI

 • forma poznávací a výukové hry

6) CYKLUS PŘEDNÁŠEK

 • tematické přednášky o okolnostech požáru a dalších souvisejících věcech proměny města

7) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VE SPOLUPRÁCI SE ZUŠ

 • zapojení výtvarných ateliérů ZUŠ
 • tématem událost požáru a proměny města▴ NAHORU