Vlastivědný spolek Českolipska

Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století vyhrály v soutěži Kniha roku Libereckého kraje

Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století vyhrály v soutěži Kniha roku Libereckého kraje

Publikace o historii českolipských kartounek získala ocenění v letošním, sedmém ročníku soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve středu 22. května od 15 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Ve velmi nabité konkurenci sedmnácti titulů přihlášených do kategorie Odborná a populárně naučná literatura se podařilo uspět naší knize, kterou jsme vydali společně s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě

Cenu za Vlastivědný spolek Českolipska převzal autor knihy Jaroslav Panáček a předseda spolku Michal Panáček. Publikace vzbudila zaslouženou pozornost znovuobjevením fenoménu, který spoluurčoval identitu města více než 150 let a který se podařilo graficky a tiskově zpracovat na té nejvyšší úrovni. O to se postarali Rudolf Živec a Radka Ulrichová. Potvrzením velmi vysoké úrovně knihy byla i její širší nominace na prestižní cenu Magnesia Litera.

Všichni účastníci slavnostního předávání byli předsedou spolku pozváni v létě přímo do České Lípy na připravovanou venkovní výstavu o kartounkách.

Pro Vlastivědný spolek Českolipska je to v éře udělování této ceny již třetí zisk ocenění, což považujeme za obrovské uznání naší práce, která celá pramení z dobrovolné činnosti a v regionálním i celorepublikovém měřítku reprezentuje naše město. V minulých letech jsme uspěli s publikacemi Ztracené květy a Požár města Česká Lípa v roce 1820.

Kniha Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století je stále v prodeji u vlastivědného spolku, v muzeu, u českolipských knihkupců nebo v prodejně Academia na Václavském náměstí v Praze.

Děkujeme za Vaši přízeň


31. července 2024    14.00 hodin - Česká Lípa


Podzimní akce spolku

Pestrá nabídka přednášek a výletů na podzimní měsíce.


20. září 2024    14.00 hodin - Česká Lípa

▴ NAHORU