Vlastivědný spolek Českolipska

Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století vyhrály v soutěži Kniha roku Libereckého kraje

Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století vyhrály v soutěži Kniha roku Libereckého kraje

Publikace o historii českolipských kartounek získala ocenění v letošním, sedmém ročníku soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve středu 22. května od 15 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Ve velmi nabité konkurenci sedmnácti titulů přihlášených do kategorie Odborná a populárně naučná literatura se podařilo uspět naší knize, kterou jsme vydali společně s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě

Cenu za Vlastivědný spolek Českolipska převzal autor knihy Jaroslav Panáček a předseda spolku Michal Panáček. Publikace vzbudila zaslouženou pozornost znovuobjevením fenoménu, který spoluurčoval identitu města více než 150 let a který se podařilo graficky a tiskově zpracovat na té nejvyšší úrovni. O to se postarali Rudolf Živec a Radka Ulrichová. Potvrzením velmi vysoké úrovně knihy byla i její širší nominace na prestižní cenu Magnesia Litera.

Všichni účastníci slavnostního předávání byli předsedou spolku pozváni v létě přímo do České Lípy na připravovanou venkovní výstavu o kartounkách.

Pro Vlastivědný spolek Českolipska je to v éře udělování této ceny již třetí zisk ocenění, což považujeme za obrovské uznání naší práce, která celá pramení z dobrovolné činnosti a v regionálním i celorepublikovém měřítku reprezentuje naše město. V minulých letech jsme uspěli s publikacemi Ztracené květy a Požár města Česká Lípa v roce 1820.

Kniha Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století je stále v prodeji u vlastivědného spolku, v muzeu, u českolipských knihkupců nebo v prodejně Academia na Václavském náměstí v Praze.

Děkujeme za Vaši přízeň


31. července 2024    14.00 hodin - Česká Lípa


LETNÍ SERIÁL - Razítka

V prvním díle našeho seriálu „Poklady z archivu“ si ukážeme něco trochu neobvyklého.

Bude se jednat o trojrozměrný předmět. Člověk by čekal (a správně), že v archivu budou jen listiny a dokumenty, ale není tomu tak. Jednu z výjimek tvoří předmět s dokumenty úzce spjatý a asi už tušíte, ano je to razítko. Jedná se vlastně o přímého nástupce staršího razítka tzv. pečetidla.
Dnes si ukážeme dvě zajímavá razítka.
Nejsou to razítka institucionární, ale osobní, tedy zcela soukromé povahy. Nicméně byla vyžívána hojně i k úřadování.
První razítko, bylo osobní podpisové razítko českolipského starosty Wenzela L. Wiesnera (1873-1957). Tento muž byl starostou České Lípy v letech 1931-1934, od 24. 5.1934 byl předsedou správní komise až do září 1938. Razítko využíval v úředním styku, hojně se dochovalo na dokumentech z doby jeho úřadování na českolipské radnici.
Zajímavostí je, že razítko si nechal vyrobit u českolipské firmy Rudolf Straka, který vyráběl především pamětní odznaky všeho druhu a dílnu měl v Nerudově ulici. Na razítko si Straka dal svou malou reklamu, a to na špičku kuželky.
Druhé razítko je svým stylem podobné, je také podpisové a nese jméno a příjmení Wiesnerova nástupce na radnici, tedy starosty Josefa Thurnera (1881-1973). Josef Thurner byl starostou města v letech 1938-1942. Nicméně fakticky jen do roku 1941 pak jako specialista narukoval do německé armády. Ano je to s podivem, ale i ve věku 60 let byl povolán. Stejně jako jeho předchůdce razítko používal místo podpisu na méně důležité dokumenty a je možné, že ho používali i jeho podřízení pracovníci, neboť volební dokumentace je velmi hojně tímto razítkem ozvláštněna. Thurnerovo razítko nenese žádnou reklamu výrobce.

Fotogalerii si můžete prohlédnout v archivu akcí.

Mgr. Michal Rádl


31. srpna 2024    10.00 hodin - Česká Lípa


Podzimní akce spolku

Pestrá nabídka přednášek a výletů na podzimní měsíce.


20. září 2024    14.00 hodin - Česká Lípa


Historie českolipských textilních motivů

V České Lípě vznikla krásná tradice letních venkovních výstav, na kterých se podílí i náš spolek. Inspirací pro tu letošní se stala oceněná kniha Jaroslava Panáčka Kartounky v České lípě v 18. až 20. století, kterou jsme loni vydali společně s Vlastivědným muzeem a  galerií v České Lípě. Výstava nás seznámí s historií kartounářství v našem městě a bude obohacena ukázkami vzorů z kartounových vzorníků, uložených v českolipském muzeu.

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení ve čtvrtek 27. června. Vernisáž začíná ve 16.30 hodin, všichni jste srdečně zváni.   


30. října 2024    16.30 hodin - náměstí TGM

▴ NAHORU