Vlastivědný spolek Českolipska

Bezděz majestátní hrad kdysi a dnes

Přenáška začne založením hradu Bezděz Přemyslem Otakarem II. v 60. letech 13. stol. a důvody osídlení tohoto území. Pokračovat budeme vlastnickým držením hradu v jednotlivých stoletích a s tím související využití Bezdězu i význam jako města jako správního střediska. Dalším tématem bude stavební vývoj hradu, jeho osud po zrušení kláštera v 18. stol. a pak následné opravy rodem Valdštejnů. Důležitým tématem budou velké rekonstrukce a záchrana paláců ve 20 stol. a také investice do hradu za posledních 30 let. Na konci bezdězského putování se budeme věnovat archeologickým nálezům z průzkumu kleneb manského paláce a závěrem kulturním akcím v rámci oslav výročí založení hradu 760 let.
Přednáška Bc. Kamila Seidla, klubovna muzea, začátek ve 14 hodin


27. dubna 2024    14.00 hodin - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě


Byl v České Lípě spáchán válečný zločin?

Pokračování přednášky Rušná křižovatka dobrodruhů mezi Budyšínem a Prahou, přináší nové poznatky k možnému válečnému zločinu, ke kterému mělo dojít v prvních květnových dnech roku 1945 u České Lípy. Kdo byl kapitán Schäfer a jeho muži? 
Přednáška Mgr. Radka Andonova, klubovna muzea, začátek ve 14 hodin


4. května 2024    14.00 hodin - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě


Výlet na Ještěd

„Nejlépe bude vyrazit vlakem z České Lípy do Liberce. Vždyť nejkrásnější pohled na svět je z okna vlaku. Z města Liberce pojedeme pod Ještěd tramvají a lanovkou na vrchol. Proč asi? Abychom přehlédli většinu kraje, kam putování povede.“ To jsou úvodní slova knihy Krajem svaté Zdislavy historika Ladislava Smejkala a fotografa Vladimíra Štěpánského, která se nám již třetím rokem stala předlohou k výletům našeho spolku. V sobotu 18. května odjedeme z České Lípy v 7.34 hodin do Liberce. Přejme si krásné počasí, abychom opravdu zhlédli kraj svaté Zdislavy, naší patronky. Povíme si o Ještědu, jeho dominantě, a vydáme se na 9 km dlouho cestu přes Janův důl do Osečné. Cestou odbočíme k pramenu Ploučnice, té přes sto kilometrů dlouhé a velmi zajímavé řeky, která, kdybychom se po ní vydali, by nás zavedla až do Děčína. My se ale z Osečné vrátíme do České Lípy. Kdo máte zájem o vlastivědnou procházku, pojeďte s námi, těšíme se na Vás.


18. května 2024    7.24 hodin - Česká Lípa


Program duben-květen

Vyberte si z nabídky přednášek a výletů


31. května 2024    14.00 hodin - Česká Lípa

▴ NAHORU