Vlastivědný spolek Českolipska

CYKLUS DISKUSNÍCH PŘEDNÁŠEK O ARCHITEKTUŘE, URBANISMU A VEŘEJNÉM PROSTORU MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2019

6) Vizuální tvář města – pravda nebo lež?

Čtvrtek 19. prosince 2019 od 17:30 hod v klubu U bílýho černocha
Jakub Mencl, Ruda Živec


5) Umělecká plastika 20. století ve veřejném prostoru
Středa 20. listopadu 2019 od 17:30 hod v klubu U bílýho černocha
MgA. Pavel Karous, Ph.D., Praha, sochař, autor projektu Vetřelci a volavky


4) Zeleň: krajina města
Středa 30. října 2019 od 17:30 hod v klubu U bílýho černocha
Ing. arch. Jitka Trevisan, krajinářská architektka


3) Město a doprava – sňatek z rozumu
Středa 25. září 2019 od 17:30 hod v klubu U bílýho černocha
Zdeněk Svačina, Spolek AutoMat, Laboratoř udržitelného urbanismu

Co jsme o dopravě ve městě zjistili?
Podívali jsme se trochu do minulosti a zjistili jsme, že se městský prostor přizpůsobuje dopravě již od 19. století. Po 2. světové válce města zaznamenala vzestup automobilové dopravy a tato forma přepravy ovlivňuje městský prostor až do dnešních dnů. Největším problémem není doprava samotná, ale to, že automobily musí parkovat a tím zabírají velké množství veřejného prostoru měst. A veřejný prostor, jak už víme z předchozích setkání, znamená pro každé město obrovský potenciál rozvoje ploch, které by měly sloužit především k volnému pohybu a pobytu lidí.

A kam by měla dnešní města směřovat? Měla by usilovat o to, aby se stala městy krátkých vzdáleností.

A dobrá zpráva nakonec. Česká Lípa má všechny předpoklady pro to, aby se právě takovým městem mohla stát, protože centrum je dostupné v dochozí vzdálenosti z každého sídliště cca do 10 – 15 minut pěší chůze. A na kole nebo koloběžce budete v centru ještě rychleji :-)


2) Veřejný prostor
Úterý 25. června 2019 od 17 hod v klubu U bílýho černocha
Ing. arch. Tereza Marková, Praha 7, vedoucí Odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru


1) Potřebují města svého architekta?
Úterý 28. května 2019 od 17 hod v klubu U bílýho černocha
MgA. Jakub Chuchlík, Jablonec nad Nisou, náměstek primátora pro rozvoj města

V podvečer posledního květnového úterý se uskutečnila první přednáška ze série diskusních setkání, které na téma architektury, urbanismu, veřejného prostoru a vizuální podoby města připravila skupina PROLUKA při Vlastivědném spolku Českolipska.

Tématem byla otázka: Potřebují města svého architekta? Sdělit své zkušenosti a diskutovat o ní přijel MgA. Jakub Chuchlík náměstek primátora pro rozvoj města Jablonce nad Nisou, který v předchozích čtyřech letech působil v roli městského architektka v Mnichově Hradišti. Má tak čerstvé zkušenosti z obou stran mince, tedy zadavatele i vykonavatele, které jsou podstatné pro správné nastavení funkčního vztahu mezi samosprávou a odbornou složkou realizující koncepční koordinaci územního rozvoje a výstavby ve městě. Kolem toho se vlastně točila i velká část jak prezentace, tak následné obsáhlé diskuse. Poměrně početné publikum se v klubu U bílýho černocha dozvědělo mnoho přínosů funkce městského architekta i nezbytné souvislosti a předpoklady, které musí být pro tuto funkci nastaveny a respektovány. Shrnout by se daly do několika zásadních bodů:

  • architektura a rozvoj města jsou „kamenem úrazu“ každého města – každý k nim má co říct a každého se tato oblast týká,
  • práce městského architekta je koncepční a dlouhodobá záležitost,
  • aby spolupráce byla fungující, musí jít o propojení s politickým směřováním rozvoje města,
  • městský architekt dokáže předvídat komfort užívání prostředí: zda bude obyvatelné a příjemné či nikoliv,
  • jedním z největších přínosů městského architekta je schopnost propojování nejrůznějších investičních a rozvojových záměrů města, i soukromých investorů a vytváření sdružených koncepcí pro realizaci,
  • velkou roli v současné době hraje městský architekt při ochraně a rehabilitaci veřejného prostoru a při korekci neuvážených dopravních řešení vycházejících velmi často ze starších stereotypů jejich navrhování,
  • fungujícím vyzkoušeným modelem je vhodně nastavená a smluvně zavázaná externí spolupráce zachovávající pro městského architekta dostatečnou svobodu a nezávislost zajištěnou stálým kontaktem s realitou projekční praxe,
  • cílem musí být vždy měřítko KVALITY.

Výsledkem velmi podnětného podvečera bylo jednoznačné konstatování: JO, města potřebují svého architekta.


DNY ARCHITEKTURY 2019

PŘEDNÁŠKY WISNIEWSKI & WEISS-BORCHARDT & BOGAR 2019
▴ NAHORU