Vlastivědný spolek Českolipska

V roce 1988 se za podpory Okresního archivu Česká Lípa a Okresního vlastivědného muzea v České Lípě sešla skupina badatelů z různých oborů, která si vytkla za cíl vydávání odborného periodika. V roce 1990 založila Vlastivědný spolek Českolipska. Hned od počátku bylo snahou spolku navázat na ediční tradici českého vlastivědného časopisu Bezděz, který vydával od roku 1930 Český musejní spolek pro kraj Českolipský a jehož poslední - desátý - ročník vyšel v roce 1948. Nově založený sborník se stejným názvem, tedy Bezděz, jehož první číslo se podařilo vydat v roce 1990, je územně zaměřen zejména na českolipský okres a tematicky na oblasti historickou a přírodovědnou. V takto široce koncipovaném tematickém rámci jsou zde uveřejňovány články z nejrůznějších oborů: historie, archeologie, dějiny osídlení, kastelologie, kunsthistorie, dějiny architektury, historie sklářství, genealogie, dějiny muzejnictví, geotechnické průzkumy, výzkumy fauny a flóry, geologie, dějiny hornictví, ochrana přírody, kronikářské zápisy, atd. Od roku 1990 do roku 2010 bylo přes počáteční finanční těžkosti vydáno devatenáct sborníků, z nichž dva monotematické byly zaměřeny na studium oblasti Lužických hor a bývalého vojenského prostoru Ralsko. Po vydání dvacátého čísla sborníku sestavil Miloslav Sovadina jeho bibliografii. V posledních letech vychází Bezděz pravidelně jednou ročně. Od roku 2012 je periodikem recenzovaným. Důraz je vždy kladen na původnost a odbornou úroveň příspěvků.

Již od roku 1967 vyvíjel svoji činnost obdobně zaměřený Klub přátel muzea, který si předsevzal šířit znalosti o historii a přírodě našeho regionu zejména formou přednášek, besed, exkurzí a tematických zájezdů. V roce 1997 se v zájmu rozšíření činnosti a zvýšení vzájemné podpory sloučil Vlastivědný spolek Českolipska s Klubem přátel muzea a vznikl tak subjekt, který má v současné době okolo 150 členů. Klub přátel muzea se stal nedílnou součástí Vlastivědného spolku Českolipska. Spolek kromě ediční a vydavatelské činnosti (vedle periodika Bezděz vydal například pro Město Jablonné v Podještědí publikaci k výročí města) pořádá také přednášky, zájezdy a propaguje a popularizuje znalosti o dějinách a přírodě Českolipska.

Činnost Vlastivědného spolku Českolipska řídí výbor ve složení:
Předseda: Mgr. Michal Panáček
Člen výboru, pokladní: Bc. Jaroslava Vondrová
Člen výboru: Ing. Jaroslav Panáček
Člen výboru: Mgr. Michal Rádl
Členka výboru: Magdalena Pujmanová
▴ NAHORU