Vlastivědný spolek Českolipska

Vybraná témata a úkoly (Wilhelm Horn)

Fotografie k tématům jsou ke stažení zde.


1) Lidový kroj – v letech 1836-1837 vydal W. Horn barevné litografie moravských krojů
Úkoly:
1. A: Najít historický kroj pro Českolipsko, pokud existuje, tak ho představit.
1. B: Představit dobové oblékání v 19. století v době a sociální vrstvě, v níž žil W. Horn.
1. C: Vytvořit stylový návrh slavnostního oblečení, který by se dal označit za novodobý kroj.
Informace ke stažení


2) Daguerrotypie – od roku 1839 byl W. Horn průkopníkem této zcela nové zobrazovací techniky
Úkoly:
2. A: Co to znamená česky, zjistit, popsat a prezentovat tuto techniku zobrazování.
2. B: Vytvořit fotku upravenou na PC tak, aby již na první pohled nebylo poznat, že to byla fotka. Představit cestu, jak se fotka změnila.
Informace ke stažení


3) Fotografický ateliér – v roce 1841 W. Horn v Praze založil a posléze na několika místech úspěšně provozoval fotografický ateliér
Úkoly:
3. A: Jak vypadal takový fotografický ateliér? Jak fungoval? Je tady takový v České Lípě? Najít nejbližší ateliér a udělat o něm reportážní video a rozhovor s jeho fotografem.
Informace ke stažení


4) Objektiv + fotografie – W. Horn stál na úplném počátku bouřlivého rozvoje fotografie
Úkoly:
4. A: Sestrojit si jednoduchý improvizovaný objektiv a pochopit jeho fungování, vyzkoušet a představit.
4. B: Vyzkoušet si klasickou přípravu černobílé fotografie s pomocí chemického procesu
– negativ, pozitiv, fotografický papír, vývojka, ustalovač – představit, co jste tím vytvořili.
Informace ke stažení


5) Portrétní foto – činnost, které se W. Horn intenzivně věnoval a úspěšně v ní podnikal
Úkoly:
5. A: Vytvořit portréty členů rodiny nebo nějakého kolektivu – každý portrét aby měl jinou náladu a kompozici a vyjadřoval osobnost portrétovaného člověka.
Informace ke stažení


6) Firemní označování fotografických vizitek – dobová zvyklost firemního/autorského označování fotek spojující údaje o autorovi díla s grafickým ztvárněním
Úkoly:
6. A: Vytvořit grafický návrh na fotografickou vizitku, vyrobit ji a prezentovat.
Informace ke stažení


7) Fotografický Journal – od roku 1854 W. Horn vydával první fotografický časopis na světě „Photographisches Journal“
Úkoly:
7. A: Navrhnout současnou grafickou podobu takového časopisu. Jak by vypadala titulní stránka?
7. B: Vytvořit reklamu na vydávání fotografického časopisu.
Informace ke stažení


8) Domy v České Lípě – v roce 1809 se narodil v domě v části České Lípy označované jako Víska, v roce 1863 si koupil dům v České Lípě, kam se vrátil a kde poté provozoval svůj fotografický ateliér
Úkoly:
8. A: Najít část města, která se dříve nazývala Víska, lokalizovat v mapě, nafotit současnou podobu.
8. B: Kde stál dům čp. 358, kde provozoval v Lípě svůj ateliér? Jak vypadal? Dal by se zrekonstruovat? Nakreslete/zvizualizujte jeho podobu.
Informace ke stažení


9) Hrob W. Horna – na českolipském hřbitově je zachována jeho rodinná hrobka
Úkoly:
9. A: Najít rodinnou hrobku a zkusit ji efektně nasvítit a nafotit nebo nakreslit či natočit na video ve tmě za umělého osvětlení.
Informace ke stažení
▴ NAHORU