Archiv akcí - fotogalerie - Jablonné 2015

Výlety 2015 – vlakový zájezd do Jablonného v Podještědí

Na vlakový výlet do Jablonného v Podještědí, který se konal v sobotu 10. října 2015, se členové a příznivci VSČ velmi těšili. Cílem byla návštěva dominikánského kláštera, baziliky sv. Vavřince a Zdislavy a také katakomb. Tentokrát nás provázel Jaroslav Slabý.
Nevelké městečko Jablonné v Podještědí má bohatou historii a je spjato s výraznou osobností 13. Století – Zdislavou z Lemberka. Česká šlechtična se narodila v Křižanově na Moravě, provdala se za Havla z Lemberka, kam ho také po svatbě následovala. Manželé se starali o rozvoj zdejšího kraje, který se v první polovině 13. století rozvíjel. Zbožná Zdislava, znající sílu léčivých bylin i modlitby, měla otevřené srdce nejen pro svoje děti a manžela, ale také pro nemocné, hladové a chudé. Ve vznikajících městech pohraničního kraje zakládali manželé špitály, kláštery a kostely.  Stalo se tak i v Jablonném. Nejdříve založili klášter a potom kostel. Zdislavu velmi přitahovalo toto místo, vycítila Genius loci této lokality. Toužila dožít se jeho vysvěcení, podle pověsti nosila ráno na staveniště kámen a dřevo aby stavbu urychlila. Obě stavby byly postaveny v tehdejším gotickém slohu ze dřeva, kamene a hlíny, jehož podobu ale neznáme. Zdislava z Lemberka požádala bratry z nově vzniklého řádu Dominikánů, aby se ujali kulturních i duchovních aktivit v těchto božích domech, a ti, s malými přestávkami, kdy museli prchat před nepřáteli jak českého království, tak církve (husité, Švédové, komunistický režim) zde slouží dodnes.
Dnešní barokní ráz jim dal architekt Jan Lukáš Hildebrand a Domenico Perini. Prostředky na stavbu věnovali majitelé města, kterými byli Berkové z Dubé, Kinští a Pachtové z Rájova. 
Oblíbená a uctívaná Zdislava zemřela mladá, vysvěcení kostela se nedočkala. Byla oplakávána Dominikány i obyčejnými lidmi, kterým pomohla a kteří si její dobrosrdečnosti vážili. I když se nedlouhý životní příběh české šlechtičny odehrál před skoro osmi sty lety, lidé na ni nezapomněli. Po celá staletí při rozjímání v kostele cítili její přítomnost, jistě i proto, že je v podzemí pohřbena. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou. Svatořečena byla papežem Janem Pavlem II v roce 1995. Zakladatelka poutního místa, dnes baziliky sv. Vavřince a Zdislavy, (které byl v roce 1996 propůjčen titul bazilika minor), se stala patronkou rodin, města Jablonného v Podještědí, Libereckého kraje, Litoměřické diecéze i České dominikánské provincie.
Poutavé vyprávění o paní Zdislavě, historii kostela i kláštera a návštěva obou objektů včetně podzemí, kde je pohřbena Zdislava, František Antonín Berka z Dubé, Pachtové z Rájova, dominikánští kněží a také dráteník, bylo velmi poutavé a zajímavé. V prefektáři kláštera jsme si prohlédli např. ojedinělý cyklus obrazů znázorňující život a skutky Zdislavy, stejný cyklus ztvárněný v jednom obraze od neznámého autora, lunetu znázorňující vznik dominikánské církve. V ambitu kláštera pak zajímavou výstavu obrazů Míly Doleželové. Bazilika nabízí zejména gotickou a  barokní výzdobu stěn, stropu i oltářů a také průhled do hrobky, kde jsme se byli také podívat.

Zaznamenala M. Pujmanová

bazilika minor sv. Zdislavy a sv. Vavřince
Detail obrázku Stáhnout obrázek
gotický obraz v ambitu kláštera
Detail obrázku Stáhnout obrázek
jeden z poutavých obrazů Míly Doleželové
Detail obrázku Stáhnout obrázek
barokní oltář Panny Marie Růžencové
Detail obrázku Stáhnout obrázek
hlavní oltář v bazilice
Detail obrázku Stáhnout obrázek
relikviář s lebkou sv. Zdislavy. O pseudorokokovou výzdobu se postaral Jan Dukát
Detail obrázku Stáhnout obrázek
mramorový sarkofág sv. Zdislavy
Detail obrázku Stáhnout obrázek
fragmenty původních gotických základů
Detail obrázku Stáhnout obrázek
zde leží ostatky Františka Antonína hraběte Berky z Dubé
Detail obrázku Stáhnout obrázek
 
Zobrazit 
 
 
Powered by Phoca Gallery