Archiv akcí - fotogalerie - Ojvín 2016

Výlet na Ojvín

V neděli 9. října jsme v letošním roce naposledy vzpomněli 700. výročí narození Karla IV. V 7 hodin ráno jsme odjeli vlakem přes Liberec do Žitavy a odtud starou parní lokomotivou s dřevěnými vagóny po úzkorozchodné trati do lázeňského městečka Ojvín. Jemu dominuje kdysi majestátní, dnes romanticky vyhlížející zřícena hradu a kláštera stojící na stejnojmenném kopci. Karel IV. nebyl první, který zde postavil hrad. Od počátku 13. století patřilo území kolem Žitavy, kterou protínaly významné obchodní cesty, českému rodu Rohovců. Chval z Lipé, vědomý si významu těchto cest, nechal v jejich okolí  ve 2. polovině 13. století postavit několik hradů – mezi nimi i Ojvín. Po založení města Žitavy nabyl hrad velkého významu. Ve dvacátých letech 14. století se stal majetkem českého královského rodu Lucemburků, to když ho tehdejší majitel Jindřich z Lipé vyměnil za území v okolí Ploučnice (a má se za to, že tehdy založil Českou Lípu). Karel IV. nechal hrad přestavět a rozšířit. Přibylo opevnění, nově byl přistavěn Císařský palác. Nechal postavit klášter a kostel pro jemu oblíbený řád celestýnů. Zakázku dostali stavitelé a kameníci z dílny Petra Parléře. Stavba celého komplexu nebyla jednoduchá, spodní část je vytesaná do skály, vrchní dostavěná kameny. Zakládací listinu nechal Karel IV. zhotovit až v roce 1369, kdy už stavba byla v plném proudu. Klášter (a později i kostel) byl zasvěcen duchu svatému, sv. Václavu a Panně Marii. Kostel byl dostavěn až v roce 1384, tedy už za vlády Václava IV. a vysvětil ho Jan z Jenštejna.
Impozantní hrad český král Karel IV. navštěvoval do roku 1369.
Husitské války se dotkly i tohoto komplexu. Byl 2x obléhán ale dobýt se ho nepodařilo. Získal přívlastek nedobytný a byla zde ukryta část svatovítského pokladu.
Sláva gotického hradu, kláštera i kostela skončila v 16 století v době reformace, kdy byl zrušen zdejší řád. A potom už se o zkázu velkolepých staveb postaraly přírodní živly. V roce 1577 uhodil do kláštera blesk a ten vyhořel. V 18. století se zřítila část skály, neobydlený hrad, klášter i kostel se rozpadl a otesané kameny sloužily místním jako materiál ke stavbám domů.
Gotické zbytky komplexu objevili malíři, básníci a spisovatelé v době romantismu. Ojvín se jim stal inspirací v jejich tvorbě. V počátku 20. století byl komplex prozkoumán a zdokumentován. Na konci 2. světové války bylo vyrabováno zdejší muzeum založené Alfredem Moschkauem. A potom už začaly opravy komplexu, které trvají dodnes. Muzeum, i když v menším rozsahu, zůstalo zachováno, impozantní klášter s gotickými prvky je ideální pro pořádání koncertů, velmi dobře zde zní sborový zpěv. I proto zde byl v letošním roce zahajovací koncert festivalu Lípa Musica. Nenáročný výstup na Ojvín nabízí potěšení z gotické architektury, prohlídku muzea, které se neustále doplňuje, okružní cestu hradními bránami, horským hřbitovem a romantickými vyhlídkami na okolní krajinu – horu Hvozd, město Žitavu, lázně Ojvín. Cestou zpět jsme se zastavili v barokním kostele, vyzdobeném zručným řezbářem Antonem Maxem, jehož vnuci Josef a Emanuel se stali slavnými sochaři.
Do odjezdu vlaku zbývalo více jak půl hodiny, kterou jsme využili k návštěvě místní cukrárny. A pak už jsme odjeli do České Lípy přes Žitavu a Rybniště. I tentokrát nám vyšlo počasí: při příjezdu do Žitavy přestalo pršet a valící se oblaka se postupně vytrácela a na nás 12 účastníků občas vysvitlo i slunce.

Magdalena Pujmanová

skály na kopci Ojvín
Detail obrázku Stáhnout obrázek
kopec Ojvín se zříceným hradem a klášterem
Detail obrázku Stáhnout obrázek
druhá vstupní brána
Detail obrázku Stáhnout obrázek
prvky gotické architektury
Detail obrázku Stáhnout obrázek
pozůstatky kláštera
Detail obrázku Stáhnout obrázek
pozůstatky klášterního ambitu
Detail obrázku Stáhnout obrázek
malebný horský hřbitov
Detail obrázku Stáhnout obrázek
pohled na Žitavu
Detail obrázku Stáhnout obrázek
městečko Ojvín
Detail obrázku Stáhnout obrázek
hraniční hora Hvozd
Detail obrázku Stáhnout obrázek
barokní kostel a hrázděné domy
Detail obrázku Stáhnout obrázek
muzeum na hradě ve 30. letech 20. století
Detail obrázku Stáhnout obrázek
 
Zobrazit 
 
 
Powered by Phoca Gallery