Vlastivědný spolek Českolipska

Vyberte si jedno z uvedených písmen.

A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    Ř    S    Š    T    U    V    W    Z    

ČABLA, Bohumil | ČÁP, Josef | ČERBÁK, Miroslav, MUDr. | ČERMÁK, Miroslav | ČERNICKÝ, Karel | ČERNÝ, František | ČUMPELÍK, Benjamin, MUDr. |

ČABLA, Bohumil

17. dubna 1926 – Nový Hrozenkov
5. prosince 1993 - Nový Bor

sklářský a průmyslový výtvarník

Vyučil se malířem skla, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Jako sklářský výtvarník působil v novoborském Borokrystalu v letech 1951–1953, spolu s J. Erdingerem byli první malíři skla v Novém Boru po osvobození. V letech 1954–1957 byl návrhářem technicko-výtvarného střediska Borského skla v Novém Boru, kde se začal věnovat autorské tvorbě. Návrhy realizoval samostatně nebo za pomoci sklářů Crystalexu Nový Bor. Mezi jeho realizace patří např. prostorová dělící stěna z foukaného skla a kovu v budově někdejšího Okresního národního výboru v České Lípě. Mimo to vyučoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově, od roku 1961 byl členem Svazu výtvarných umělců. Účastnil se výstav v Praze, Jablonci, Novém Boru, Miláně, Brusel, Sao Paulo a Kamenickém Šenově.

Literatura
Blažek, Miroslav: Bohumil Čabla. Nástup, roč. 17, 1966, č. 16.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997. A–Č, s. 286.


ČÁP, Josef

9. října 1912 – Ctětínek, okres Chrudim
?

sklář, poslanec NS, člen předsednictva NS, kandidát ÚV KSČ

V letech 1926-1929 se vyučil zámečníkem. V roce 1930 nastoupil jako dělník do žulových lomů J. Pospíšila v Srní u Hlinska, kde pracoval až do roku 1946. Následně se přestěhoval do Svoru u Nového Boru čp. 203. V obci nastoupil do místní sklárny. Ve volbách roku 1960 byl zvolen za KSČ do Národního shromáždění ČSSR za Severočeský kraj. Mandát obhájil ve volbách v roce 1964. V Národním shromáždění zasedal až do konce jeho funkčního období v roce 1968. K roku 1964 se uvádí profesně jako strojní zámečník Severočeských skláren ve Svoru. Byl zvolen v obvodu Nový Bor. 12. sjezd KSČ ho v roce 1962 zvolil za kandidáta Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Po federalizaci Československa usedl roku 1969 do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (volební obvod Nový Bor), kde setrval do konce volebního období, tedy do voleb roku 1971. V roce 1963 byl vyznamenám státním vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu.

Literatura


Kdo byl kdo v Československu, ČTK, Praha, 1969, s. 124.
Wikipedie - heslo Josef Čáp.


ČERBÁK, Miroslav, MUDr.

23. února 1936

lékař, internista, náměstek ministra zdravotnictví, lékař prezidenta Václava Havla

Profesní dráhu započal v Mimoni a České Lípě a později se do České Lípy vrátil jako uznávaný odborník. Žije v Dolní Libchavě.

Literatura
Hadrava, Vratislav st.: Jubileum MUDr. Miroslava Čerbáka. Echo, 2006, únor–březen, s. 9.


ČERMÁK, Miroslav

7. srpna 1948 – Kladno
30. září 2003 – Česká Lípa

akademický malíř a sochař, sklářský výtvarník, pedagog

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a sklářský ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Stanislava Libenského. Po studiích působil tři roky jako výtvarník podniku Lustry v Kamenickém Šenově, poté byl až do roku 1990 svobodným umělcem. Od roku 1990 učil na novoborské Střední průmyslové škole sklářské a později také na tamní Vyšší odborné škole sklářské.

Literatura
Rozsypal, Ivo: Ohlédnutí. Novoborský měsíčník, 2003, listopad, s. 12–13. 
Langhamer, Antonín: Vzpomínka na malíře a skláře Miroslava Čermáka. Keramika a sklo 5, 2004, s. 14–?. 
Langhamer, Antonín: Vzpomínka na skláře a malíře Miroslava Čermáka. Sklář a keramik, roč. 54, 2004, č. 1–2, s. 13–14.
Úvodní slovo Antonína Langhamera k výstavě Obrazy a sklo, 2. září 2004 (sbírka Rukopisy uložená ve Státním okresním archivu Česká Lípa)


ČERNICKÝ, Karel

1816 – Sedlec
21. října 1885 – Česká Lípa

učitel, hudebník

Absolvoval čtyři třídy vzorné školy v Praze, kterou opustil po obdržení učitelské způsobilosti pro učitelské povolání na českých triviálních školách jako podučitel. Pak učil dva roky v Kosové Hoře, potom dva roky jako soukromý učitel. V roce 1837 rozšířil svou učitelskou způsobilost i pro školy německé. V roce 1840 byl jako učitel a varhaník v polepšovacím ústavu v Praze. Roku 1844 dostal místo na škole v České Lípě, když mezitím získal způsobilost pro hlavní školu. V České Lípě působil jako ředitel kůru a hudebník, byl nositelem zlaté medaile za zásluhy. Bydlel v České Lípě čp. 197.

Literatura
Deutsche Leipaer Zeitung, roč. 35, 1885, č. 85, s. 5 (oznámení úmrtí).
Nástup, roč. 32, 1982, č. 8.
Smejkal, Ladislav: Významné osobnosti české Lípy – XXIII. Českolipské noviny, roč. 6, 2000, č. 3, s. 7.
Šimek, Josef: K počátkům spolkového sborového zpěvu v České Lípě, In:  Od minulosti k budoucnosti amatérského sborového zpěvu, Česká Lípa 1973, s. 16–20.
Šimek, Josef: Karel Černický a jeho doba. In: Česká Lípa 2000. Festival duchovní hudby, 2000, s. 16–19.


ČERNÝ, František

19. srpna 1908 – Dubí (okres Kladno)
29. května 1990 – Česká Lípa

kapelník městské hudby v Novém Boru

Literatura
Jindra, Vladislav: Životy – osudy – portréty. František Černý. Novoborský měsíčník, 2002, č. 3, s. 22–24.


ČUMPELÍK, Benjamin, MUDr.

31. května 1845 – Horní Krupá u Kuřívod
11. července 1909 – Praha

lékař, psychiatr

Byl prvním profesorem psychiatrie na české univerzitě v Praze. V době, kdy byl ředitelem v zemském ústavu pro choromyslné, byl k léčebným účelům zakoupen zámek v Horních Beřkovicích, založena filiálka v Kosmonosích a v roce 1904 založen ústav v Bohnicích u Prahy.

Literatura
Zuman, František: Prof. MUDr. Benjamin Čumpelík. (K 25. výročí úmrtí našeho krajana.), Bezděz V, 1934, s. 97–99, 1 foto.
Kalendář kulturně politických výročí 1979 (OKS Česká Lípa).
LaS: Českolipsko kulturním dějinám národa: Benjamin Čumpelík 1845–1909. Nástup, roč. 29, 1979, č. 31.
Biografický slovník pražské lékařské fakulty I, s. 174.

▴ NAHORU