Vlastivědný spolek Českolipska

Vyberte si jedno z uvedených písmen.

A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    Ř    S    Š    T    U    V    W    Z    

CHALUPA, František | CHARVÁT, František, RNDr. | CHARWAT, Eduard, MUDr. | CHMELAŘ, Jan | CHOCOVÁ, Petra | CHUDÝ Z ÚJEZDA, Mikuláš | CHÝLE, Miloslav |

CHALUPA, František

8. října 1828 - Mnichovo Hradiště
16. dubna 1887 – Praha

malíř krajin a architektur, kreslíř a litograf

Svoji dráhu začal jako faktor vydavatelství C. W. Medaua v Litoměřicích i v Praze, kde pracoval na litografiích do časopisu Erinnerungen, vydávaného od roku 1833. Navštěvoval večerní kurs na pražské Akademii a přispíval jako ilustrátor do Světozoru, Květů a Zlaté Prahy. Ze své první velké umělecké cesty po severních Čechách a Sasku vytěžil sbírku kreseb asi 200 hradů a zámků, dnes bohužel nezvěstnou. Po osamostatnění a přesídlení do Prahy si zde roku 1860 otevřel fotografický ateliér, který provozoval patrně společně s Emanuelem Dítětem. V Praze žil a tvořil až do konce svého života. Z Českolipska pochází celá řada námětů jeho děl.

Literatura
Toman, Prokop: Nový slovník čs. výtvarných umělců I, 3. vydání, Praha 1947–1950, s. 394–395.
Panáček, Jaroslav: Historické mapy, plány a veduty České Lípy, Česká Lípa 2008, s. 16.


CHARVÁT, František, RNDr.

24. února 1930 – Česká Lípa
10. prosince 1987 Chomutov

přírodovědec, botanik a lesník

V roce 1959 jeden ze zakladatelů Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem a několik let i jeho ředitel. Autor základních projektů koncepce ochrany přírody v severních Čechách.

Literatura
LaS: Díky zájmu a laskavosti pana Stanislava Charváta… Českolipský deník, roč. 14, 2006, č. 115, s. 16.
Smejkal, Ladislav: 10. prosince 1987 zemřel RNDr. František Charvát… Městské noviny, 2007, č. 21, s. 6.
Smejkal, Ladislav: Přírodovědec z České Lípy. 24. února 1930… Městské noviny, 2010, č. 4, s. 6.


CHARWAT, Eduard, MUDr.

12. října 1817 – Česká Lípa
29. dubna 1896 – Kamenický Šenov

lékař a zakladatel šenovského špitálu

Daroval v roce1882 do českolipských muzejních sbírek dvě figurky egyptských bohů.

Literatura
Zdroj: 
Stálá starověká expozice VMG v České Lípě.


CHMELAŘ, Jan

31. ledna 1931 – Kletečná

5. ledna 2011 – Praha

římskokatolický kněz, působil jako farní vikář ve farnosti Česká Lípa

Literatura
Flosman, Martin: Zemřel R. D. Jan Chmelař. Zdislava, roč. 16, 2011, č. 1, s. 16. 
Smejkal, Ladislav: Zemřel kněz Jan Chmelař. Městské noviny, 2011, č. 2, s. 6.


CHOCOVÁ, Petra

16. srpna 1986 – Česká Lípa

plavkyně, mnohonásobná mistryně republiky, mistryně Evropy, v letech 2014–2018 zastupitelka města Česká Lípa za politické hnutí Uděláme pořádek.

Literatura
Gottlieber, Jiří: Petra Chocová. Olympiáda byla mým snem. Lípa, roč. 5, 2011, listopad, s. 6–7.


CHUDÝ Z ÚJEZDA, Mikuláš

prapředek rodu Lobkoviců, později jmenovaný Mikuláš z Lobkovic

Pocházel z tvrze ve vsi Újezd u Jestřebí. Od roku 1401 písař urbury na Horách Kutných. Zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského v roce 1409. Dvořan a válečník Václava IV. Zakoupil tvrz Lobkovice a stal se zakladatelem stejnojmenného rodu.

Literatura
Tříška, Josef: Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348 – 1409, Praha 1981, s. 424.
Panáček, Jaroslav: Školy a univerzitní studenti na Českolipsku v době předhusitské, Bezděz 18, 2009, s. 17.
Panáček, Jaroslav: Mikuláš Chudý z Újezda – první Lobkovic, ČSPS 117, 2009, s. 31–46.


CHÝLE, Miloslav

8. února 1936 – Vysoké Mýto
8. června 2006 – Roudnice

chovatel, zakladatel mimoňského hřebčína

Literatura
Malinovský, Josef: Dvorana slávy 2006 v Lysé. Zákupský zpravodaj, roč. (16)21, 2007, č. 9, s. 8.

▴ NAHORU