Vlastivědný spolek Českolipska

Vyberte si jedno z uvedených písmen.

A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    Ř    S    Š    T    U    V    W    Z    

CALIXTUS (BERTHOLTINUS), Izák | CANEVALLE, Giovanni Domenico | CAPOUCH, Václav | CINTL, Václav, Ing. | COLUMBANI, Pietro Paulo | CONOPAEUS, Paulus | CORDA, August Carl Joseph | COZL, Rudolf, MUDr. | COZL, Zdeněk | CZAKERT, Wenzel (též Tschakert) | CZERNICKI, Adolf  |

CALIXTUS (BERTHOLTINUS), Izák

Pertoltice pod Ralskem?

učitel, vychovatel

V roce 1611 byl preceptorem dětí Diviše Markvarta z Hrádku a zároveň studentem pražské utrakvistické univerzity, akademického gradu však nedosáhl. Roku 1612 vyučoval na škole u sv. Michala na Starém Městě pražském. Byl zřejmě příbuzným bakaláře pražské utrakvistické univerzity Benedikta Calixta Bertholdina. Další zprávy o něm nejsou.

Literatura

Holý, Martin: Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620). Praha, 2011, s. 144.


CANEVALLE, Giovanni Domenico

1637
1685

vlašský stavitel

Prováděl začátkem sedmdesátých let 17. století přestavbu zámku v Zákupech pro vévodu Julia Františka Sasko-Lauenburského podle plánů Domenica Orsiho.

Literatura
Aschenbrenner, Martin: Příběhy z Českolipska, Všeň 2010, s. 155.


CAPOUCH, Václav

27. května 1954 – Nový Bor

sochař, designér

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, pak Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Pracoval v designérském studiu Škoda a. s. v Mladé Boleslavi. Volnou tvorbu věnoval plastikám z kovu, dřeva a skla, je zastoupen ve sbírkách Národního technického muzea v Praze.

Literatura
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997. A–Č, s. 252.
Herčík, Karel – Dufek, Jiří – Filip, Pavel: Malíři Mladoboleslavska. Mladá Boleslav, Statutární město Mladá Boleslav, 2007, s. 102, 135.


CINTL, Václav, Ing.

sportovec, jachting

Člen TJ SZ Česká Lípa. V roce 1973 byl mistrem ČSR v jachtingu v kategorii Finn, na mistrovství ČSSR obsadil 4. místo. V roce 1974 zvítězil v kategorii Finn na mistrovství ČSSR.

Literatura

Nástup, roč. 24, 1974, č. 21.
Nástup, roč. 25, 1975, č. 50.
Nástup, roč. 26, 1976, č. 33.


COLUMBANI, Pietro Paulo

1682 - Itálie
4. ledna 1749 – Roudnice nad Labem

vlašský stavitel, žil v Roudnici

Na Českolipsku postavil v letech 1718–1721 kostel sv. Petra a Pavla v Prysku, v letech 1707–1719 kostel sv. Kateřiny ve Sloupu a kostel Nejsvětější Trojice v Polevsku. Jeho dílem je také kostel sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově.

Literatura
Votoček, Otakar: K počátkům baroku v severních Čechách, In: Sborník příspěvků k době poddanského povstání, Česká Lípa 1980, s. 140–162.
Pšeničková, Jana: Roudnický stavitel Petr Pavel Columbani, Litoměřicko 14, 1978, s. 105–108.


CONOPAEUS, Paulus

2. října 1595 - Gheel, Flandry
12. října 1635 - Česká Lípa

augustinián a první prefekt gymnázia v České Lípě, zakladatel klášterní tiskárny

V letech 1633–1635 byl převorem augustiniánského kláštera a v letech 1631–1634 zřídil a vedl klášterní tiskárnu, v níž byla vytištěna kromě jím sepsaných latinských učebnic (Syntaxis, Grammatica) celá řada dalších tisků.

Literatura
Panáček, Jaroslav: Založení augustiniánského kláštera v České Lípě, Česká Lípa 2010, s. 15–17.


CORDA, August Carl Joseph

15. listopadu 1809 - Liberec
září 1849 – Karibské moře

lékař a botanik

Zajímal se o botaniku, mineralogii, mykologii, fyziku i chemii. Působil však také jako lékař, lékařskou praxi vykonával například v Rokycanech, Zákupech, Mimoni, Cvikově, Kunraticích, Brništi a na mnoha dalších místech, kde bojoval s epidemiemi cholery. V roce 1848 se vydal na přírodovědnou cestu po Severní Americe, měl se soustředit hlavně na území Texasu, kde sbíral rostliny a další přírodovědný materiál. V září 1849 se vracel lodí Victoria domů. Plavidlo však v polovině září zmizelo v Karibském moři a s ním i August Corda a jeho shromážděné sbírky.

Literatura
Před 200 lety se v Liberci narodil slavný botanik Corda, Mladá fronta Dnes, roč. 20, č. 267 (16. 11. 2009), s. 8.


COZL, Rudolf, MUDr.

21. dubna 1895
27. května 1951 - Česká Lípa

lékař, porodník

Český menšinový lékař působící v České Lípě i se svou ženou Gabrielou (1897–1979), rovněž lékařkou. Ve třicátých letech provozoval v České Lípě privátní sanatorium s porodnicí. Od roku 1935 vlastnil v České Lípě dům čp. 1578, který v říjnu 1938 s rodinou opustil a uprchl do vnitrozemí. V roce 1945 se rodina vrátila zpět. Nastoupil jako úřední lékař při ONV a lékař Okresní národní pojišťovny. V letech 1945-46 byl také ohledavatelem mrtvých v internačním středisku v Heroutově ulici.

Literatura
Archivní prameny:
SOkA Česká Lípa, Dědické spisy 5D182/51.


COZL, Zdeněk

21. dubna 1926 – Duchcov
24. listopadu 2008

sklářský technolog

V letech 1946–1969 působil v Borských sklárnách a ve Sdružení podniků užitkového skla v Novém Boru, rovněž jako externista vyučoval na novoborské sklářské škole. Byl synem lékaře Rudolfa Cozla (1895-1951).

Literatura
OL: Zdeněk Cozl – 80 let. Sklář a keramik, roč. 56, 2006, č. 5–6, s. 112.
SA: Rozloučení s panem Zdeňkem Cozlem. Sklář a keramik, roč. 59, 2009, č. 1–2, s. 34.


CZAKERT, Wenzel (též Tschakert)

1655 – Česká Lípa
1730

českolipský rodák, teolog, profesor několika jezuitských kolejí, vyslanec české provincie jezuitského řádu u císařského dvora.

Literatura
Česká Lípa - město na Ploučnici, Česká Lípa 2018, s. 151.


CZERNICKI, Adolf 

17. března 1846 – Česká Lípa
17. června 1908 – Preblan (Korutany) (někde uvedeno Vídeň, Rakousko)

lékárník, balneotechnik

Působil jako ředitel Preblanských minerálních pramenů. S Jindřichem Mattonim založil u Františkových Lázní solivary, objevil tam řadu minerálních pramenů a stal se v otázkách léčivých vřídel poradcem po celé monarchii. V letech 1890–1900 vedl ve Vídni farmaceutickou továrnu. Roku 1896 vydal odbornou publikaci o minerálních vodách.

Literatura
Hantschel, Franz: Heimatkunde des politischen Bezirkes Böhmisch Leipa. Böhmisch Leipa, 1911, s. 860.
LaS: Kalendář týdne. Nástup, roč. 28, 1978, č. 23.
Smejkal, L.: 17. března 1846… Městské noviny, 2006, č. 5, s. 6.

▴ NAHORU