Vlastivědný spolek Českolipska

Vyberte si jedno z uvedených písmen.

A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    Ř    S    Š    T    U    V    W    Z    

TALÁŠEK, Oldřich | TAUBMANN, Josef Alfred | TECTANDER - viz ZIMMERMANN, Georg | TEMPLER, Johann | TEPPER, Josef | TÉROVÁ, Bohdana, Mgr. | THEUMER, Emil, JUDr. | THOMAS, Ferdinand | THUME, Ignaz | THUME, Rudolf | THUN-HOHENSTEIN, Christiane | THURNER, Josef | TILLE, Josef Franz | TISTA Z LIBŠTEJNA, Oldřich (též z Hedčan) | TONDER, Alipius Josef | TREFIL, Václav | TRTÍK, Josef |

TALÁŠEK, Oldřich

18. prosince 1909
21. března 1983

důstojník, podplukovník

Účastník protinacistického odboje, velitel výsadkářů v Zákupech.


TAUBMANN, Josef Alfred

22. září 1859 - Jablonné v Podještědí
12. prosince 1938 - Ústí nad Labem

učitel, pedagog, básník, spisovatel

Působil jako učitel na mnoha místech severních Čech (Žandov, Janův Důl. Starý Šidlov, měšťanka v Ústí nad Labem). V časopisech uveřejňoval články s pedagogickou tématikou, příběhy z botanických a mineralogických pozorování, vyprávění a básně. Psal pod pseudonymem Alfred von Schützenau. Vydal sbírku nářečných básní Heimatklänge aus Nordböhmen (1890) a knihy Nordböhmische Volksgeschichten (1885), Märchen und Sagen aus Nordböhmen (1887), Burgruine Schreckenstein, die Perle des Elbtales. Geschichtliches und Sagenhaftes von Schreckenstein und seiner Umgebung (1925) a mnoho dalších.

Literatura
Sekyra, Marek: Dialekt a německá literatura z Českolipska do r. 1945. VI. Světlík 2011, č. 2, s. 28–30.


TECTANDER - viz ZIMMERMANN, Georg


TEMPLER, Johann

1808 - Pustelnik, Slezsko
1880 - Česká Lípa

puškař, zakladatel rodinné tradice v České Lípě

Pocházel z Pustelniku (Einsiedel) na panství Zlaté Hory ve Slezsku. Na Českolipsko přišel již jako puškařský mistr. Nejprve se usadil v Horní Libchavě, ale pracoval patrně u českolipského puškaře Josefs Rutteho staršího, jehož dceru Theresii si vzal za ženu. Pak žil v České Lípě v Klášterní ulici. Ve své dílně vyráběl a upravoval perkusní kulovnice a terčovnice, pušky, vzduchovky a pistole, své zbraně patrně zdobil i rytinami. Přijímal také učně. V roce 1841 se účastnil výstavy průmyslových a řemeslných výrobků, která se konala v sále hostince U vévody ze Zákup.

Literatura
Panáček, Jaroslav: Českolipští puškaři a jejich výrobky, Bezděz 23, 2014, s. 15–16.


TEPPER, Josef

2. července 1856 – Deštná
14. října 1927 – Zakšín

rolník, poslanec zemského sněmu

Rolník v Dubé a v Deštné, v letech 1892–1920 člen Místní školní rady v Deštné, předseda okresního výboru, v letech 1896–1898 poslanec zemského sněmu.


TÉROVÁ, Bohdana, Mgr.

30. června 1977 – Doksy

sportovec, orientační běh

V roce 2000 se stala akademickou mistryní světa v orientačním běhu, dále získala titul mistryně České republiky a čtvrté místo na Mistrovství Evropy.

Literatura
Mauserová, R.: Regionální osobnosti. Dokský zpravodaj, 2000, č. 10, str. 1, 3.


THEUMER, Emil, JUDr.

soudce, regionální politik

Roku 1865 předseda okresního zastupitelstva v Mimoni, od roku 1868 předseda okresního soudu v Mimoni, v letech 1867–1869 poslanec zemského sněmu. Čestný občan Mimoně.


THOMAS, Ferdinand

15. března 1854 - Janovice u Jablonného v Podještědí
5. června 1928 - Liberec

ředitel školy, redaktor, historik, básník

Byl redaktorem listu Deutscher Familien - Kalender, zastával funkci ředitele měšťanské školy v Kuksu, působil také v Ruprechticích u Liberce. Psal básně (publikoval je v antologii Spitzberg-Album), ale hlavně se věnoval vlastivědné práci a je autorem mnoha vlastivědných článků z Liberecka, Tanvaldska, Frýdlanska a Jablonného v Podještědí. Zajímaly ho také místní pověsti.

Literatura
Sekyra, Marek: Liberecký dialekt a německá literatura do r. 1945 - XIV, Světlík 2006, č. 4, s. 17–22. 
Sekyra, Marek: Dialekt a německá literatura z Českolipska do r. 1945. VI. Světlík 2011, č. 2, s. 28.


THUME, Ignaz

1. února 1799 - Starý Jiříkov
5. března 1867 - Česká Lípa

nejambicioznější českolipský podnikatel, majitel kartounky, který se vypracoval z prostého tkalce na průmyslníka. Zakladatel továrního komplexu v Moskevské ulici.

Literatura
 Panáček, Jaroslav: Od historie k současnosti. NAREX 1943-1993, Česká Lípa 1993.
Česká Lípa - město na Ploučnici, Česká Lípa 2018, s. 479.


THUME, Rudolf

23. března 1885 – Česká Lípa
30. prosince 1945 – Česká Lípa

chemik, regionální politik, Landrát

Vystudoval gymnázium a v letech 1903-1907 vysokou školu technickou v Praze - obor chemie. Původním povoláním chemický inženýr. V letech 1909-1939 byl zaměstnám v rodinném podniku. Českolipský zastupitel, člen SdP, zároveň českolipský okresní zemský rada (Landrat). Zatčen 22. května 1945 za členství ve straně NSDAP a v SA. Po válce držen v internačním středisku v České Lípě. Zemřel ve věznici soudu.

Literatura
Archivní prameny:
SOkA Česká Lípa, AM Česká Lípa, kartotéka obyvatel, kartotéka int. střediska.


THUN-HOHENSTEIN, Christiane

12. června 1859 – Doksy
 6. srpna 1935 – Doksy

spisovatelka, básnířka

Pocházela z rodu Waldstein-Wartenberg, v 19 letech se provdala za Oswalda Thun-Hohensteina, významného politika, průmyslníka a velkostatkáře. Psala básně, povídky, divadelní hry (např. Meister und Schüler – Mistr a žák), novely (např. Eine Wette – Sázka, Der Maskenball – Maškarní bál, Herr und Diener – Pán a sluha) a pohádky (Was die Grossmutter erzählte – Co babička vyprávěla). Udržovala přátelství s Hugo von Hofmannsthalem, o kterém svědčí i jejich vydaná korespondence.

Literatura

  mip: Před 80 lety zemřela v Doksech hraběnka a spisovatelka Christiane Thun-Hohenstein. Českolipský deník, roč. 23, 2015, č. 182, s. 1, 2.


THURNER, Josef

30. ledna 1881 – Kašperské Hory
10. ledna 1974 – München–Obermenzing, Německo

důstojník, podnikatel, starosta města Česká Lípa

Původním povoláním profesionální voják rakousko-uherské armády, účastník první světové války, posléze voják československé armády, 47. pěšího pluku Mladá Boleslav. V roce 1926 v hodnosti kapitána odešel do civilu a provozoval s manželkou obchod s galanterii v České Lípě v Plynárenské ulici čp. 833. Člen Německého červeného kříže, předseda jeho českolipské odbočky. V letech 1938–1945 starosta České Lípy. V záloze povýšen na majora ve výslužbě.


TILLE, Josef Franz

29. června 1866 – Mimoň
19. dubna 1951 – Otín u Plané (někde uvedeno Lichtenberg im Odenwald, Německo)

městský tajemník, kronikář města Mimoň, autor „Dějin města Mimoně“

Od roku 1890 publikoval v Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Club. Vydal knihu „Geschichte der Stadt Niemes und ihrer nächsten Umgebung.“ Vypracoval dva cykly historických místopisných zajímavostí svého města. První vydal knižně v roce 1905 a druhý vtělil do čtyř svazků své kroniky zachované v rukopise, kde rozpracoval minulou látku a připojoval nové události, jichž byl svědkem. Celý rukopis se nachází v okresním archivu v České Lípě

Literatura
Hantschel, Franz: Heimatkunde des politischen Bezirkes Böhmisch Leipa. Böhmisch Leipa, 1911, s. 689.
Smejkal, Ladislav: Diář, Českolipský deník, roč. 14, č. 148 (26. 6. 2006), s. 14.
Hoffmann, Pavel et al.: Po stopách významných osobností a událostí v Mimoni, Mimoň 2014, s. 29–31.


TISTA Z LIBŠTEJNA, Oldřich (též z Hedčan)

1. polovina 14. století - Hedčany u Kožlan
1379 (?)

 
český šlechtic, purkrabí hradu Bezděz, jeden z projektantů staveb pro Karla IV.

Narodil se v Hedčanech na Plzeňsku, které později i vlastnil. Vesnici založili polští váleční zajatci z kmene Hedčanů, které do Čech přivedl v roce 1039 kníže Břetislav I. po svém válečném vpádu do Polska. Zřejmě i Oldřich byl původem polské národnosti, čemuž nasvedčuje to, jakým způsobem stavěl hrady, po tzv. polském způsobu s dvěma věžemi.
V letech 1354–1371 během vlády Karla IV. působil ve funkci purkrabího na Bezdězu. Titulem „magister fabriciae“ byl pověřen zejména stavbou dvou významných děl v severních Čechách. Dozoroval stavbu celního hradu Karlsfried u Lückendorfu v Žitavských horách, který dokončil v roce 1357. Dále byl v roce 1366 organizátorem stavby Velkého rybníka u Doks, dnešního Máchova jezera. Před rokem 1361 si vystavěl na skalnatém ostrohu nad Berounkou hrad Libštejn, podle kterého se i začal psát.

Literatura
Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze království Českého 10. Boleslavsko, Praha 1895, s. 12.
Menclová, Dobroslava: České hrady II, Praha 1972, s. 73, 94.
Wikipedie.


TONDER, Alipius Josef

26. listopadu 1843
1920 – Mnichovo Hradiště

provinciál řádu augustiniánů

V roce 1863 dokončil gymnázium v České Lípě, v letech 1863–1867 absolvoval teologickou fakultu v Praze. 22. října 1867 složil řádové sliby, 16. listopadu 1867 byl vysvěcen na kněze. V roce 1868 působil jako kooperátor u sv. Tomáše v Praze, v letech 1870–1890 člen konventu v České Lípě a profesor místního gymnázia. Od 27. října 1891 do roku 1900 provinciál, zároveň v letech 1892–1901 poslanec zemského sněmu a v letech 1895–1902 náhradník-přísedící zemského výboru. V letech 1901–1903 a znovu v letech 1912–1913 administrátor řádového statku Stránka, v roce 1903 převor v Ročově.

Literatura
 Archivní prameny:
Národní archiv, archivní fond Obutí augustiniáni – provincialát a konvent, Praha, inv. č. 45
Čáňová, Eliška: Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848–1918. Praha, 1995, s. 82.


TREFIL, Václav

28. září 1906 - Henčlov, okr. Přerov
13. prosince 1989 – Česká Lípa

malíř, výtvarník

Studoval v letech 1925–1931 na pražské akademii u prof. Nejedlého, studijní cesty do Francie, Itálie, Německa, tvořil ve stylu moderního realismu. Od roku 1986 žil v České Lípě.

Literatura
Literatura: 
Další informace - p. Lapčík, SOkA Přerov.


TRTÍK, Josef

1891 – Kamenický Šenov
8. května 1942 – Mauthausen, Rakousko

komunistický politik

Představitel komunistického hnutí v Kamenickém Šenově, tajemník Rudých odborů v novoborské sklářské oblasti. Po Mnichovu působil v Poděbradech. V roce 1941 jej zatklo gestapo, v roce 1942 zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

Literatura
LaS: Kalendář týdne. Nástup, roč. 27, 1977, č. 18.
Příklad Josefa Trtíka. Nástup, roč. 32, 1982, č. 22.

▴ NAHORU